ETCSL homepage
ETCSL home
Site map
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

  as sort by

in category or in comp. no(s).

Encode char. as:    Display:      / 
ETCSL homepage
ETCSLhelp
Display conventions

Result: 17 line(s)
c.1.4.1/Tr/Gl dšara iri-ni-a ĝiri3-ni-še3 ba-an-šub
c.2.2.2/Tr/Gl dšara e2-maḫ-a muš3 mi-ni-in-ga amaš-a-na lil2-e
c.1.4.1/Tr/Gl en3-du /du\ dšara-ĝu10
c.1.8.2.2/Tr/Gl dšara2 dumu ki aĝ2 dinana-gin7
c.1.8.2.2/Tr/Gl dumu-na en dšara2 mu-na-de2-a-gin7
c.1.8.2.2/Tr/Gl dumu-ni [en] [d]/šara2\ mu-un-na-de2-a-gin7
c.2.2.3/Tr/Gl [dšara2] [e2]-maḫ ki-[tuš] ki aĝ2-ĝa2-ni ĝiri3 kur2 ba-ra-an-dab5
c.4.30.1/Tr/Gl dšara2 šir3-zu me-te-aš ši-im-[mi-ib-ĝal2]
c.4.30.1/Tr/Gl dšara2 me-zu kal-kal a-a an u3-tud-zu […]
c.4.30.1/Tr/Gl [d]/šara2\ ḪAR-re X […] X-en
c.4.80.1/Tr/Gl e2-maḫ e2 dšara2 lu2 zid-de3
c.4.80.1/Tr/Gl dšara2 niĝ2 dug3 KA×X dumu ama-ni-ir me ba-a
c.4.80.1/Tr/Gl 11 e2 dšara2 ummaki-a
c.5.5.4/Tr/Gl dšara2 den-lil2-la2 dub3-ba {nam-mi-in-tuš} {nam-mi-in-ĝar}
c.1.8.2.1/Tr/Gl me-lem4-ma-ni kug dšara2-gin7
c.1.8.2.1/Tr/Gl {me-lem4-ma-ni kug {dšara2-gin7} {dutu-ke4}} {[me]-/lem4?\ na4/za-gin3\-gin7}
c.4.30.1/Tr/Gl [bal]-bal-e dšara2-kam

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford