ETCSLsignlistSignSign name: GUD
Values: eštub, gu4, gud

The basis for this list is the transliterations in the ETCSL (including proper nouns, but excluding numerals), and it only contains signs and values found in the ETCSL. In some cases the sample form given for a sign predates the corpus, highlighting differences between signs which can be less clear-cut in the period of the corpus. See below for more information.
Sign namesSignsETCSL values
ASigna, dur5, duru5
A.ANSignSignam3, emx, šeĝ3
A.EDIN.LALSignSignSignummud
A.HA.TAR.DUSignSignSignSigngirim3
A.IGISignSigner2, šex
A.KASignSignugu2
A.KALSignSignillu
A.LAGAB×ASignSignbuniĝx
A.LAGAB×HAL
Borger: A.ENGUR
SignSignid2
A.LAGAB×KUL
Borger: A.ESIR2
SignSignesir
A.MUŠ3.DISignSignSignsed5
A.MUŠ3×A.DISignSignSignsedx
A.PA.GISAL.PAD.SI.A
Borger: A.PA.GISAL.PAD.DIR
SignSignSignSignSignSignaddir
A.SUSignSignaktum
A.SUDSignSignkašbirx
A.ŠU.NAGASignSignSigntu17
A.TIRSignSigneša
A.TU.GABA.LIŠSignSignSignSignasal2
A×HA
Borger: ZAḪ3
Signsaḫ7
A2Signa2, ed, et, id, it, iṭ, te8
A2.KALSignSignusu
A2.MUŠ3SignSignaškud2
A2.MUŠ3gunu
Borger: A2.MUŠ2
SignSignaškud
ABSignab, aba, ap, eš3, iri12, is3
ABgunu
Borger: UNUG
Signab4, aba4, gun4, iri11, unu, unug
AB.HAgunuSignSigngiraba
AB×GAL
Borger: URUGAL
Signirigal
AB×HA
Borger: NINA
Signagarinx, nanše, niĝin6, sirara
AB2Signab2
AB2.KUSignSignunud
AB2.LUSignSignutul10
AB2.NUN.ME.DUSignSignSignSignabrig2
AB2.TUG2SignSignsumunx
AB2×GAN2tenuSignšem5
AB2׊A3
Borger: LIBIŠ
Signlipiš, šem3, ub3
ADSignad, at
AK
Borger: AG
Signag, ak, ša5
AK×ERIN2
Borger: ME3
Signme3
ALSignal
ALAN
Borger: ALAM
Signalan
AMARSignamar, mar2, zur
AMAR.UDSignSignmarduk
AMAR׊E
Borger: SISKUR
Signsizkur
AMAR׊E.AMAR׊E
Borger: SISKUR.SISKUR
SignSignsizkur2
ANSignam6, an, diĝir, il3, naggax
AN.AŠ.ANSigntilla2
AN.IM.DUGUDSignSignSignanzud
AN.IM.MISignSignSignanzud2
AN.NASignSignnagga
AN.NAGASignSignnanibgal
AN.ŠE.NAGASignSignSignnanibgal2
AN.ZAGSignSignuzugx
AN/AN
Borger: NAB
Signpart of compound
AN/AN.AN
Borger: MUL
SignSignmul, suḫub2
AN+NAGA(inverted)AN+NAGASigndalḫamun5
ANŠESignanše
ANŠE.ARADSignSigndur3
ANŠE.IGI.EŠ2
Borger: ANŠE.LIBIR
SignSignSigndusu2
APINSignabsin3, apin, engar, ur11, uš8
ARADSignarad, er3, nitaḫ2
ARAD×KUR
Borger: ARAD2
Signarad2
Signaš, dil, dili, rum, til4
2Sign2, ziz2
2.A.ANSignSignSignimĝaĝa, ulušin
2.ANSignSignimĝaĝa3
2.ANSignSignulušin3
2.GAR3SignSignešgar
AŠGABSignašgab
BASignba, be4
BADSignba9, bad, be
BAD.LU2SignSignadx
BAD.UDSignSignlugud
BAHAR2Signbaḫar2
BALSignbal
BALAGSignbalaĝ, buluĝ5
BALAG.LULSignSigntigi
BARSignbar
BAR.ANSignSignkunga2
BARA2Signbarag, šara
BARA2.PAP.ŠE.PAP
Borger: BARA2.MUNU4
SignSignSignSigntitab
BISignbe2, bi, biz, kaš, pe2, pi2
BI.A.SUDSignSignSignkašbir
BI.DINSignSignkurun
BI.LULSignSignkušum
BUSignbu, bur12, dur7, gid2, kim3, pu, sir2, su13, sud4, tur8
BU/BU.AB
Borger: SIRSIR
Signsirsir
BULUGSignbulug
BURSignbur
BUR2Signbu8, bur2, du9, dun5, sun5, ušum
DASignda, ta2
DAGSignbarag2, dag, par3, para3, tag2
DAG.KISIM5×GA
Borger: UBUR
Signakan, ubur
DAG.KISIM5×GIR2
Borger: KIŠI8
Signkiši8
DAG.KISIM5×LU
Borger: UBUR2
Signubur2
DAG.KISIM5×LU+MAŠ2
Borger: AMAŠ
Signamaš, utua2
DAG.KISIM5×SISignkisim2
DAG.KISIM5×U2+GIR2
Borger: KIŠI9
Signḫarub, kisim
DAMSigndam
DARSigndar, gun3, tar2
DARA3Signdar3, dara3, taraḫ
DARA4Signdara4
DISignde, di, sa2, silim
DIBSigndab, dib
DIMSigndim
DIM׊E
Borger: MUN
Signmun
DIM2
Borger: GIM
Signdim2, ge18, gen7, gim, gin7, šidim
DINSigndin, kurun2, tin
DIŠSigndiš, eš4
DUSignde6, du, gub, ĝen, im4, kux, kub, kurx, laḫ6, ra2, re6, ša4, tu3, tum2
DU.DUSignSignlaḫ5
DUgunu
Borger: SUḪUŠ
Signsuḫuš
DU/DU
Borger: LAḪ4
Signlaḫ4, re7, su8, sub2, sug2
DUšešig
Borger: KAŠ4
Signgir5, im2, kaš4, rim4
DUBSigndab4, dub, kišib3, zamug
DUB.NAGARSignSigntibira
DUB2Signdub2
DUGSigndug, epir, gurun7, kurin, kurun3
DUGUDSigndugud, ĝi25
DUN
Borger: ŠUL
Signdun, dur9, sul, šaḫ2, šul, zu7
DUN3
Borger: TUN3
Signdu5, tun3
DUN3gunu
Borger: GIN2
Signaga3, giĝ4
DUN3gunugunu
Borger: MIR
Signaga, mir, niĝir
DUN3gunugunušešig
Borger: DUN4
Signdul4, šudul4
ESigne, eg2
E.TUMSignSigngur21
E2Signe2
E2.NUNSignSignagrun
E2.UŠ.BU.DASignSignSignSignaraḫ4
EDINSignbir4, edimx, edin, ru6
EGIRSigneĝer
ELSignel, il5, sikil
ENSignen, in4, ru12, uru16
EN.DIM2.GIG
Borger: EN.GIM.GIG
SignSignSignenegir3
EN.KIDSignSignnibru
EN.ME.AD.KU3
Borger: EN.ME.AD.KUG
SignSignSignSignšennu
EN.ME.GISignSignSignengiz
EN.ME.LISignSignSignensi
EN.NU.NUNUZ.ZI.AN.ŠEŠ.KISignSignSignSignSignSignSignzirrux
EN.NUNUZ.ZI.AN.ŠEŠ.KISignSignSignSignSignSignzirru
EN.PAP.IGIgunu.NUN.ME.EZEN×KASKAL
Borger: EN.PAB.SIG7.NUN.ME.EZEN×KASKAL
SignSignSignSignSignSignenkum, isimudx
EN.TISignSignebiḫ
EN.ZUSignSignsuen
EN×GAN2tenu
Borger: BURU14 and EN×KAR2
Signburu14, enkar, ešgiri2
EN×ME.LI
Borger: ENME.LI
SignSignensi3
ERENSignerin, še22, šeš4
ERIN2
Borger: ERIM
Signerim, erin2, pir2, rin2, zalag2
2
Borger: ŠE3
Signegir2, eš2, eše2, gir15, ḫuĝ, sumunx, še3, ub2
2.BU.EŠ2.NUN.EŠ2.TUSignSignSignSignSignSignsamanx
2.BU.NUN.EŠ2.TUSignSignSignSignSignsaman2
2.MAHSignSignebiḫ2
2.ŠESignSigndabin
2.SUD.NUN.EŠ2.TUSignSignSignSignSignsaman
2.SUD.UD.NUN.EŠ2.TUSignSignSignSignSignSignsamanx
EZENSignasilx, ezem, ezen, gublagax, šer3, šir3
EZEN×A
Borger: ASILAL3
Signasil3, asila3
EZEN×BAD
Borger: BAD3
Signbad3, u9, ug5, un3
EZEN×KASKAL
Borger: UBARA
Signubara, un4
EZEN×KU3
Borger: EZEN×KUG
Signkisiga
EZEN×LASigngublaga
EZEN×LAL×LAL
Borger: ASILAL and EZEN×LAL2
Signasil, asila
GASignga, gur11, ka3, qa2
GA.DUB2SignSignsaĝĝa7
GA2Signba4, ĝa2, ĝe26, ma3, pisaĝ
GA2×AN
Borger: AMA
Signama, daĝal
GA2×AN.AN.MUŠ3
Borger: AMA.AN.MUŠ3
SignSignSignamalu
GA2×AN.DUN3gunu
Borger: AMA.GIN2
SignSignagarin3
GA2×AN.ŠIM
Borger: AMA.ŠIM
SignSignagarin4
GA2×GAN2tenu
Borger: DAN4 and GA2×KAR2
Signdan4
GA2×GAR
Borger: GALGA and GA2×NIG2
Signĝalga
GA2×ME+EN
Borger: MEN
Signdan2, men
GA2×MI
Borger: ITIMA
Signitima
GA2×NUN
Borger: GANUN
Signĝanun
GA2×NUN/NUN
Borger: UR3
Signur3
GA2×PA
Borger: SILA4
Signgazi, sila4
GA2×SAL
Borger: ARḪUŠ and GA2×MUNUS
Signama5, arḫuš
GA2׊E
Borger: ESAG2
Signesaĝ2
GA2×TAK4
Borger: DAN3 and GA2×KID2
Signdan3
GABASigndu8, duḫ, gab, gaba
GADSigngada
GAD.TAK4.SI
Borger: AKKIL and GAD.KID2.SI
SignSignSignakkil
GAD.TAK4.SI.ASignSignSignSignakkilx
GAD.TAK4.UR2
Borger: UMBIN and GAD.KID2.UR2
SignSignSignumbin
GAD/GAD.GAR/GAR
Borger: KINDA
Signgaradinx, kinda
GALSigngal, kal2
GAL.BUR2SignSignušumgal
GAL.GAD/GAD.GAR/GAR
Borger: GAL.KINDA
Signkindagal
GAL.TESignSigntiru
GAL.URISignSignkindagal2
GAL.URU×BAR
Borger: GAL.UKKIN
SignSignkingal
GALAMSigngalam, sukux, sukud
GAMSigngam, gur2, gurum
GANSigngam4, gan, gana, ḫe2, kan
GAN2Signga3, gan2, gana2, iku, kan2
GAN2%GAN2Signulul2
GAN2tenu
Borger: KAR2
Signguru6, kar2
GAR
Borger: NIG2
Signĝar, ni3, niĝ2, ninda, nindan, ša2
GAR.ŠA3
Borger: NIG2.ŠA3
SignSignkadra2
GAR.ŠA3.A
Borger: NIG2.ŠA3.A
SignSignSignkadra
GAR3Signgar3, gara3, qar
GAgunu
Borger: GAR2
Signgara2
GEŠTINSignĝeštin
GISignge, gen6, gi, ke2, ki2, sig17
GI.NA.AB.U.GUD
Borger: GI.NA.AB.UL
SignSignSignSignšutum
GI4Signge4, gi4, qi4
GIDIMSigngidim
GIGSigngi17, gig, simx
GIR2Signĝir2, ĝiri2
GIR2gunuSignkiši17, tab2, ul4
GIR3Signer9, gir3, ĝir3, ĝiri3, šakkan2
GIR3.ARADSignSignšagina
GIR3.BARSignSignšer11
GIR3×A+IGI
Borger: ALIM
Signalim
GIR3×GAN2tenu
Borger: GIR3×KAR2
Signgir16, giri16, girid2
GIR3×LU+IGISignlulim
GISALSignĝisal
GIŠSignĝiš, is, iš6, iz
GIŠ.BARSignSigngira2
GIŠ.DUN3gunu.MAŠ
Borger: GIŠ.GIN2.MAŠ
SignSignSigngilgameš
GIŠ.GA2×NUN/NUNSignSignĝušurx
GIŠ.KUŠU2SignSignumma
GIŠ.MISignSignĝissu
GIŠ.NE.GA.MESSignSignSignSigngilgameš3
GIŠ.NE.MES.GASignSignSignSigngilgamešx
GIŠ.NEšešig.GA.MES
Borger: GIŠ.BIL2.GA.MES
SignSignSignSigngilgameš2
GIŠ.PI.TUG2SignSignSignĝeštug3
GIŠ.TUG2.NISignSignSignĝizzalx
GIŠ.TUG2.PISignSignSignĝeštug2
GIŠ.TUG2.PI.NU11.SILA3SignSignSignSignSignĝizzal
GIŠ%GIŠ
Borger: KIB
Signḫul3, lirum3, šennur, ul3
GIŠ%GIŠ.NUNSignSignburanunx
GI%GI
Borger: GIL
Signgel, gi16, gib, gil, gilim
GUSigngu
GU%GU
Borger: SUḪ3
Signsaḫ4, suḫ3
GU2Signgu2, gun2
GU2×KAK
Borger: DUR
Signdur, usanx
GU2×NUN
Borger: USAN
Signsub3, usan
GUDSigneštub, gu4, gud
GUD×A+KUR
Borger: AM×A
Signildag2
GUD×KUR
Borger: AM
Signam, ildag3
GULSigngul, isimu2, kul2, si23, sumun2
GUM
Borger: KUM
Signgum, kum, naĝa4, qum
GUM׊E
Borger: GAZ
Signgaz, naĝa3
GURSigngur
GUR7Signguru7
GURUNSigngamx, gurun
HASignḫa, ku6, peš11
HA.ASignSignkuara, saḫ6
HAgunu
Borger: GIR
Signbiš, gir, peš
HALSignḫal
HISignda10, du10, dub3, dug3, ḫe, ḫi, šar2
HI.GIR3
Borger: ḪUŠ
SignSignḫuš
HI×AŠ
Borger: SUR3
Signsur3
HI×AŠ2
Borger: ḪAR
Signar3, ḫar, ḫur, kin2, kinkin, mar6, mur, ur5
HI×BAD
Borger: KAM
Signkam, tu7, utul2
HI×NUN
Borger: AḪ
Signa’, aḫ, eḫ, iḫ, uḫ, umun3
HI×NUN.ME
Borger: AḪ.ME
SignSigngudug
HI׊E
Borger: BIR
Signbir, dubur, giriš
HUSignḫu, mušen, pag, u11
HU.HI
Borger: MUD
SignSignmud
HU.NA2
Borger: SA4
SignSignsa4, še21
HU.SI
Borger: U5
SignSignu5
HU.ŠE.ERIN2
Borger: BURU5
SignSignSignburu5
HUB2Signḫub2, tu11
HUB2×UD
Borger: ḪUB
Signtu10
HUL2Signbibra, gukkal, ḫul2, kuš8, ukuš2
ISigni
I.A
Borger: IA
Signia
I.LUSignSignkun4
IBSigndara2, eb, ib, ip, uraš, urta
IDIMSignidim
IGSigneg, ek, ĝal2, ig, ik, iq
IGISignge8, gi8, igi, lib4, lim, ši
IGI.ASignSignšex
IGI.DIB
Borger: U3
SignSignu3
IGI.DIMSignSignḫenzer
IGI.DUSignSignigištu, palil
IGI.DUB
Borger: AGRIG
SignSignaĝrig, ĝiškim
IGI.E2
Borger: U6
SignSignu6
IGI.ERIN2
Borger: SIG5
SignSignkur7, kurum7, sig5
IGI.EŠ2
Borger: LIBIR
SignSignlibir
IGI.KAK
Borger: IGI.GAG
SignSigndala2, šukur
IGI.KURSignSignganzer3
IGI.KUR.ZASignSignSignganzer
IGI.NAGAR.BUSignSignSignildum2
IGI.RI
Borger: AR
SignSignar
IGI.RU
Borger: PAD3
SignSignpa3, pad3
IGI.TUR.TURSignSignSignligima
IGI.UR
Borger: ḪUL
SignSignḫul
IGIgunu
Borger: SIG7
Signimma3, se12, sig7, šex, ugur2
IGIgunu.ALAN
Borger: SIG7.ALAM
SignSignulutim2
ILSignil
IL2Signdusu, ga6, gur3, guru3, il2
IMSigndid, em, enegir, im, iškur, karkara, ni2, tum9
IM.ASignSignšeĝx
IM.A.ASignSignSignšeĝx
IM.A.ANSignSignSignšeĝ14
IM.DUGUDSignSignmuru9
IM.SI.A
Borger: IM.DIR
SignSignSigndungu
IM×TAK4
Borger: IM×KID2
Signkid7
IMINSignimin
INSignen6, in, isin2
IRSigner, ir
Signisiš, iš, iši, kuš7, kukkuš, saḫar
KASigndu11, dug4, ga14, giri17, gu3, inim, ka, kir4, pi4, su11, šudx, zu2, zuḫ
KA.AN.NI.SISignSignSignSignkurku2
KA.DISignSigništaran
KA.HISignSigndimma
KA.ŠUSignSignšudux
KA.U2SignSignuzugx
KA×A
Borger: NAG
Signenmen2, kab2, na8, naĝ
KA×BAD
Borger: UŠ11
Sign11
KA×BALAGSignšeg11
KA×EŠ2
Borger: KA׊E3
Signma5
KA×GASignsub
KA×GAN2tenu
Borger: PU3 and KA×KAR2
Signbu3, kana6, puzur5
KA×GAN2tenu.ŠA
Borger: PU3.ZUR8
SignSignpuzur4
KA×GAR
Borger: GU7 and KA×NIG2
Signgu7, šaĝar
KA×IM
Borger: BUN2
Signbun2
KA×LI
Borger: TU6
Signĝili3, mu7, šegx, tu6, uš7, zug4
KA×ME
Borger: EME
Signeme
KA×MISignkana5
KA×NESignurgu2
KA×NUN
Borger: NUNDUM
Signnundum
KA×SA
Borger: SU6
Signsun4
KA×SARSignma8
KA׊ESigntukur2
KA׊IDSignsigx, šeg10
KA׊USignšudu3
KA×UDSignenmen, si19
KA2Signkan4
KA2.GALSignSignabul, abula
KABSigngab2, gabu2, kab
KAD3Signsedx
KAD4Signkad4, kam3, peš5
KAD5Signkad5, peš6
KAK
Borger: GAG
Signda3, du3, gag, ḫenbur, ru2
KALSignalad2, esi, ĝuruš, kal, kalag, lamma, rib, sun7, zi8
KAL×BAD
Borger: ALAD
Signalad
KASKALSign8, ir7, kaskal, raš
KASKAL.BUSignSigndanna
KASKAL.KUR
Borger: ILLAT
SignSignillat
KASKAL.LAGABSignSignšubtum3
KASKAL.LAGAB×USignSignšubtum5
KASKAL.LAGAB×U/LAGAB×USignšubtum6
KEŠ2Signgir11, ḫir, keše2, kirid
KISignge5, gi5, ke, ki, qi2
KI.ASignSignpeš10
KI.AN.ŠEŠ.KISignSignSignSignmunzer
KI.BISignSignĝišbunx
KI.BI.GAR
Borger: KI.BI.NIG2
SignSignSignĝišbum, ĝišbun
KI.E.NE.DISignSignSignSignešemen
KI.E.NE.DI.AN.MUŠ3SignSignSignSignSignSignešemen2
KI.KALSignSignḫirin, sas, ulutim
KI.KAL×BAD
Borger: KI.ALAD
SignSigngaraš2
KI.LAMSignSignganba
KI.SAG.SAL
Borger: KI.SAG.MUNUS
SignSignSignigira2
KI.SU.LU.EŠ2.GAR
Borger: KI.SU.LU.ŠE3.NIG2
SignSignSignSignSignugnim
KI.UDSignSignkislaḫ
KI.URU×MIN
Borger: KI.GIŠGAL
SignSigndagan
KI×U
Borger: ḪABRUD
Signḫabrud
KIDSignge2, gi2, ke4, kid, lil2
KINSigngur10, kiĝ2, kin, saga11
KISALSignkisal, par4
KIŠSignkiš
KUSignbid3, bu7, dab5, dib2, dur2, duru2, durun, gu5, ku, nu10, suḫ5, še10, tukul, tuš, ugu4
KU.ANSignSignmitum
KU.IDIMSignSignmitum2
KU.KUSignSigndurunx, eḫ3
KU.KU.KUSignSignSigneḫeḫḫe
KU3
Borger: KUG
Signku3, kug
KU3.AN
Borger: KUG.AN
SignSignazag
KU4Signku4, kur9
KU7Signgurušta, ku7
KUL
Borger: NUMUN
Signkul, numun
KUNSignkun
KURSigngin3, kur
KUR.ZA.KUR.ZISignSignSignSignganzerx
KUŠU2Signkušu2, uḫ3
LASignla, šika
LAGABSignellag, girin, gur4, ḫab, kilib, kir3, lagab, lugud2, ni10, niĝin2, rin
LAGAB.LAGAB
Borger: NIGIN
SignSignkilib3, niĝin
LAGAB×A
Borger: SUG
Signambar, as4, buniĝ, sug
LAGAB×BAD
Borger: GIGIR
Signgigir
LAGAB×GAR
Borger: LAGAB×NIG2
Signbuniĝ2
LAGAB×GUDSignšurum3
LAGAB×GUD+GUDSignganam4, šurum, u8
LAGAB×HAL
Borger: ENGUR
Signengur, namma
LAGAB×IGIgunu
Borger: ŠARA2 and LAGAB×SIG7
Signimmax, šara2
LAGAB×KUL
Borger: ESIR2 and LAGAB×NUMUN
Signesir2
LAGAB×SUM
Borger: ZAR
Signzar
LAGAB×U
Borger: TUL2
Signbu4, dul2, gigir2, ḫab2, pu2, tul2, ub4
LAGAB×U+ASignumaḫ
LAGAB×U+U+U
Borger: BUL and LAGAB×EŠ
Signbul, bur10, ninna2, tuku4
LAGARSignlagar
LAGARgunu
Borger: DU6
Signdu6
LAGARgunu.DU
Borger: DU6.DU
SignSigne11, ed3
LAGARgunu/LAGARgunu.ŠESignpart of compound
LAGARgunu/LAGARgunu.ŠE.SAR
Borger: DU6/DU6.ŠE.SAR
SignSignšumunda
LAGAR׊E
Borger: SU7
Signsur12
LALSignla2, lal, suru5
LAL×LAL
Borger: LAL2
Signpart of compound
LAL×LAL.DU
Borger: LAL2.DU
SignSignukur3
LAL×LAL.LAGAB
Borger: LAL2.LAGAB
SignSignniĝin5
LAL×LAL.SAR
Borger: LAL2.TIMES.SAR
SignSignušur
LAMSignx, lam
LAM.KUR.RUSignSignSignaratta
LAM.KUR.RU.DASignSignSignSignarattax
LISignen3, gub2, le, li
LILSignlil, sukux
LIMMU2Signlimmu2
LIŠSigndilim2
LUSignlu, lug, nu12, udu
LU×BAD
Borger: AD3
Signad3
LU2Signlu2
LU2.KISignSigngurud2
LU2.SUSignSignšimaški
LU2(inverted)LU2
Borger: GIGAM
Signinbir
LU2šešigSignri9
LU2×BADSignad6
LU2×GAN2tenu
Borger: LU2×KAR2
Signšaĝa, še29
LU2×NESigndu14
LU3
Borger: GUG2
Signgar5, gug2, lu3
LUGALSignlillan, lugal, rab3, šarrum
LUGALšešig
Borger: DIM3
Signdim3
LUHSignḫuluḫ, luḫ, sukkal
LULSignka5, lib, lu5, lub, lul, nar, paḫ, šatam
LUL.BALAGSignSigntigi2
LUMSigngum2, gun5, guz, ḫum, ḫuz, lum, num2
MASignma, peš3
MAgunu
Borger: ḪAŠḪUR
Signḫašḫur
MA2Signma2
MA2.KASKAL.BALAGSignSignSignsurx
MA2.KASKAL.IGIgunu
Borger: SUR9 and MA2.KASKAL.SIG7
SignSignSignsur9
MA2.MUG
Borger: DIMGUL
SignSigndimgul
MAHSignmaḫ, šutur
MARSignmar
MAŠSignmas, maš, sa9
MAŠ.GU2.GAR3
Borger: IDIGNA
SignSignSigndalla, idigna
MAŠ.PASignSignmaš3
MAŠ2Signmaš2
MESignba13, išib, me, men2
MESSignkišib, meš3
MISigngig2, ĝi6, ku10, me2, mi
MINSignmin
MUSignĝu10, mu, muḫaldim
MU.UŠ.TUG2.PISignSignSignSignmuštug2
MU/MU
Borger: DAḪ
Signdaḫ, taḫ
MUGSignmug
MUNSUB
Borger: MUNŠUB
Signsumur3
MURGU2Signmurgu2
MUŠSignmuš, niraḫ, suḫx, šubax
MUŠ.ŠASignSignšubax
MUŠ/MUŠSignri8
MUŠ/MUŠ×A+NASignerina8
MUŠ3Signinana, muš3, sed6, suḫ10, šuba4
MUŠ3.BUSignSignsusbu3
MUŠ3.DISignSignsed4
MUŠ3.ERENSignSignšušin
MUŠ3.ZASignSignšuba3
MUŠ3gunu
Borger: MUŠ2
Signmuš2, suḫ, susbu2
MUŠ3gunu.BU
Borger: MUŠ2.BU
SignSignsusbu
MUŠ3×ASignpart of compound
MUŠ3×A+DI
Borger: SED
Signsed
NASignna
NA2Signna2, nu2
NAGASignereš2, naĝa, nisaba2
NAGA(inverted)Signteme
NAGARSignnagar
NAGAR.ZAtenu
Borger: TUGUL
SignSigntugul
NAMSignbir5, nam, sim, sin2
NAM.LUGALSignSignpala
NAM.SAL.TUG2
Borger: NAM.NIN and NAM.MUNUS.TUG2
SignSignSignpala3
NESignbar7, be7, bi2, bil, de3, du17, gibil4, izi, kum2, lam2, lem4, li9, ne, ni5, pel, pil, saḫarx, šeĝ6
NE.GISignSigngibil6
NE.RUSignSignerim2
NEšešig
Borger: BIL2
Signbil2, gibil, pel2
NISignbe3, dig, i3, ia3, le2, li2, lid2, ne2, ni, suš2, zal, zar2
NI.TUKSignSigndilmun
NI.UD
Borger: NA4
SignSignia4, na4
NIMSigndeḫi3, elam, nim, tum4
NIM×GAN2tenu
Borger: TUM3 and NIM×KAR2
Signtum3
NINDA2Signinda, ninda2
NINDA2×GUD
Borger: NINDA2×GU4
Signindagara
NINDA2×NE
Borger: AG2
Sign2, eĝ3, em3, iĝ3
NINDA2׊E
Borger: ŠAM2
Signsa10, sam2
NISAGSignnesaĝ
NUSignnu, sir5
NU11Signnu11
NU11.BURSignSignburu4
NU11.BUR.LASignSignSignlagaš
NU11.SILA3SignSignĝizzal2
NUNSigneridug, nun, sil2, zil
NUN.LAGAR
Borger: TUR3
SignSignimmalx, šilamx, tur3
NUN.MESignSignabgal
NUN.ME.DUSignSignSignabrig
NUN.ME.KA×GAN2tenu
Borger: NUN.ME.PU3
SignSignSignabgal2
NUN.ME.TAGSignSignSigngašam
NUNUZSignnida, nunuz, nus
NUNUZ.AB2×AŠGAB
Borger: USAN3
Signusan3
NUNUZ.AB2×LA
Borger: LAḪTAN
Signlaḫtan
NUN.LAGAR×MAŠ
Borger: IMMAL
Signimmal
NUN.LAGAR×SAL
Borger: ŠILAM
Signarḫuš2, immal2, šilam
NUN/NUN
Borger: NIR
Signnir, ri5, šer7, tirx
NUNtenuSignagargara, garx
NUNtenu.KISignSigngurud
PASignĝidru, ḫendur, kumx, kun2, mu6, mudru, pa, sag3, sig3, ux, ugula
PA.ALSignSignšabra
PA.ANSignSignbiluda, ĝarza
PA.DAG.KISIM5×KAK
Borger: PA.DAG.KISIM5×GAG
SignSignkabar
PA.DUšešig
Borger: PA.KAŠ4
SignSignmaškim
PA.GANSignSignsag2
PA.GISAL.SI.ASignSignSignSignaddirx
PA.GISAL.SI.A.PADSignSignSignSignSignaddirx
PA.HUB2.DUSignSignSignrig7
PA.IB
Borger: ŠAB
SignSignšab
PA.LU
Borger: SIPA
SignSignsipad
PA.LUGALSignSignĝarza2
PA.ŠESignSignišin
PA.TE.SISignSignSignensi2
PA.TUG2
Borger: NUSKA
SignSignnuska
PA.URU×MIN
Borger: PA.GIŠGAL
SignSignzilulu
PA.UZUSignSigntud2
PADSignkurum6, pax, pad, šukur2, šutug
PAD.AN.MUŠ3SignSignSignnidba
PAD.MUŠ3SignSignnidba2
PANSignpan
PAPSignkur2, pa4, pap
PAP.E
Borger: PAB.E
SignSignpa5
PAP.IGIgunu
Borger: PAB.SIG7
SignSignisimud
PAP.IGIgunu.NUN.ME
Borger: PAB.SIG7.NUN.ME
SignSignSignSignisimud4
PAP.NA2
Borger: GAM3 and PAB.NA2
SignSigngam3, zub, zubi
PAP.NUN.ME.EZENSignSignSignSignisimudx
PAP.PAP
Borger: BULUG3
SignSignbuluĝ3, dim4
PAP.ŠE.PAP
Borger: MUNU4
SignSignSignmunu4
PEŠ2Signkilim, peš2
PISignbe6, bi3, ĝeštug, me8, pa12, pe, pi, tal2, wa, we, wi
PIRIGSignne3, niskum, piriĝ
PIRIG.ABgunu.GAL
Borger: PIRIG.UNUG.GAL
SignSignSignnergal
PIRIG.AB×GALSignSignnergalx
PIRIG.TURSignSignnemurx
PIRIG(inverted)PIRIGSigntidnim, tidnum
PIRIG×UD
Borger: UG
Signpiriĝ3, ug, uk, uq
PIRIG×ZA
Borger: AZ
Signaz
RASignra
RISigndal, de5, re, ri, rig5
RUSignilar, ru, šub
SASignsa
SAGSigndul7, sa12, saĝ, šak
SAG.PA.LAGABSignSignSignzaraḫ
SAGgunu
Borger: DUL3
Signdul3, kuš2, kušu4, sumur, sur2
SAG׊ID
Borger: DILIB3
Signdilib3
SAG×U2Signuzug3
SAL
Borger: MUNUS
Signgal4, mi2, munus, sal
SAL.ANŠE
Borger: MUNUS.ANŠE
SignSigneme3
SAL.EŠ2
Borger: EGI2 and MUNUS.ŠE3
SignSignegir3, ninx
SAL.GA2×PA
Borger: MUNUS.SILA4
SignSignkir11
SAL.HUB2
Borger: MUNUS.ḪUB2
SignSigneme5, lagar3
SAL.KU
Borger: MUNUS.KU
SignSignnin9
SAL.KUR
Borger: GEME2 and MUNUS.KUR
SignSigngeme2
SAL.LAGAR
Borger: MUNUS.LAGAR
SignSignmurub2
SAL.ME
Borger: MUNUS.ME
SignSignlukur
SAL.TUG2
Borger: NIN and MUNUS.TUG2
SignSigne5, ereš, nin
SAL.TUG2.PAP.IGIgunu.NUN.ME.EZEN×KASKAL
Borger: NIN.PAB.SIG7.NUN.ME.UBARA
SignSignSignSignSignSignSignninkum
SAL.UD.EDIN
Borger: MUNUS.UD.EDIN
SignSignSignmurum5
SAL.UR
Borger: NIG and MUNUS.UR
SignSignnig
SAL.UŠ
Borger: MUNUS.UŠ
SignSignnitalam4
SAL.UŠ.DAM
Borger: MUNUS.UŠ.DAM
SignSignSignnitalam
SAL.UŠ.DI
Borger: MUNUS.UŠ.DI
SignSignSignmussa
SAL.UŠ.DI.KIDSignSignSignSigngambix
SARSignkiri6, mu2, nisig, saḫar2, sakar, sar, sigx, šar
SISignsi, sig9
SI.A
Borger: DIR
SignSigndirig, sa5, ušub
SIgunu
Borger: SU4
Signsa11, su4
SIGSignsi11, sig, sik, šex
SIG4Signĝar8, kulla, murgu, šeg12
SIK2Signsiki
SIK2.SUDSignSignzulumḫi
SILA3Signqa, sal4, sila3
SILA3.ŠU.GABASignSignSignsagi
SUSignkuš, su, sug6
SU.KUR.RUSignSignSignsud3, šuruppag
SUDSignsu3, sud, sug4
SUD2Signsud2, šita3
SUHURSignsuḫur, sumur2
SUMSignsi3, sig10, sum, šum2
SURSignsur
ŠASignen8, ša
ŠA3Signpešx, ša3, šag4
ŠA3×A
Borger: PEŠ4
Signbir7, iškila, peš4
ŠA3×NESignninim
ŠA3×TURSignpeš13
ŠA6
Borger: SA6
Signĝišnimbar, sa6, sag9
ŠESignniga, še
ŠE.EŠ2.NUN.BU
Borger: ŠE.ŠE3.NUN.BU
SignSignSignSignsaman3
ŠE.HU
Borger: UZ
SignSignus, uz
ŠE.HU.TUR
Borger: UZ.TUR
SignSignSignbibad
ŠE.KAK
Borger: ŠE.GAG
SignSignḫenbur2
ŠE.NAGASignSignnisaba
ŠE.TIRSignSignezim2, ezina2
ŠE/ŠE.TAB/TAB.GAR/GARSigngaradin3
ŠEG9Signkiši6, šeg9
ŠENSigndur10, šen
ŠEŠSignmun4, muš5, sis, šeš
ŠEŠ.ABSignSignurim5
ŠEŠ.ABgunu
Borger: ŠEŠ.UNUG
SignSignurim2
ŠEŠ.KISignSignnanna
ŠEŠ2Signše8, šeš2
ŠIDSignkas7, kiri8, lag, nesaĝ2, pisaĝ2, saĝ5, saĝĝa, silaĝ, šid, šub6, šudum
ŠID×A
Borger: UMBISAG2
Signalal, pisaĝ3
ŠIMSignbappir2, lunga, mud5, šem, šembi2, šim, šembizid
ŠIM.AN.SAL.TUG2.IB
Borger: ŠIM.AN.NIN.IB
SignSignSignSignSignligidba
ŠIM×GAR
Borger: ŠIM×NIG2
Signbappir, lunga3
ŠIM×IGIgunu
Borger: ŠIM×SIG7
Signšembi
ŠIM×KUŠU2Signšembulugx
ŠINIGSignšinig
ŠIRSign7, šir
ŠITASignšita
ŠITA.GIŠ
Borger: ŠITA2
SignSignšita2, udug2
ŠUSignšu
ŠU.BUSignSigndulu
ŠU.DI.U.U.U
Borger: ŠU.DI.EŠ
SignSignSignsuḫub4
ŠU.GAR.TUR.LAL
Borger: ŠU.NIG2.TUR.LAL
SignSignSignSigntukum
ŠU.KALSignSignlirum
ŠU.NAGASignSigntu5
ŠU.PAP.PAP
Borger: ŠU.BULUG3
SignSignSignĝešpu2
ŠU.SILA3.GABASignSignSignsagix
ŠU.U.U.U.DISignSignSignsuḫubx
ŠU2Signšu2, šuš2
ŠU2.AN.HI×GAD
Borger: KEŠ3
SignSignSignkeš3
ŠU2.AN/AN.AN
Borger: KUNGA and ŠU2.MUL
SignSignSignkunga
ŠU2.AŠ2
Borger: GIBIL2
SignSigngibil2, kibir2
ŠU2.DUN3gunugunušešig
Borger: ŠUDUN and ŠU2.DUN4
SignSignšudul
ŠUBURSignšaḫ, šubur
TASignda2, ta
TA×HI
Borger: LAL3
Signalamuš, lal3
TABSigndab2, tab, tap
TAB.GAR.ŠESignSignSigngaradinx
TAB.KUN
Borger: MEGIDDA2
SignSignmegida2
TAGSignsub6, šum, tag, tibir, tuku5, zil2
TAG׊USigntibir2
TAG×TUG2Signuttu
TAK4
Borger: KID2
Signda13, kid2, tak4, taka4
TAK4.IMSignSignkidx
TARSignḫaš, ku5, kud, kur5, sila, tar
TESigngal5, te, teĝ3, temen, ten
TE.A
Borger: KAR
SignSignkar
TE.ABSignSignunu6
TE.ABgunu
Borger: TE.UNUG
SignSignunu2
TEgunu
Borger: GUR8
Signgur8, tenx, uru5
TEgunu.ABgunu
Borger: GUR8.UNUG
SignSignunu7
TISignde9, di3, ti, tiĝ4, til3
TILSignsumun, šumun, til
TIRSignezina3, ter, tir
TUSigndu2, tu, tud, tum12, tur5
TUG2Signazlag2, dul5, mu4, mur10, nam2, taškarin, tubax, tug2, tuku2, umuš
TUG2.UDSignSignazlag
TUKSigndu12, tuk, tuku
TUMSigndum, eb2, ib2, tum
TURSignban3, banda3, di4, dumu, tur
TUR.DIŠSignSigngenna
TUR.EŠ2
Borger: TUR.ŠE3
SignSignkun5
TUR.UŠSignSignibila
USignbur3, buru3, šu4, u
U.AD
Borger: GIR4
SignSigngir4, isimu3
U.DIM
Borger: GAKKUL3
SignSigngakkul3
U.DIM׊E
Borger: GAKKUL and U.MUN
SignSigngakkul
U.EN×GAN2tenu
Borger: ŠIBIR and U.BURU14
SignSignšibir
U.GA
Borger: UTU2
SignSignutaḫ
U.GAN
Borger: ŠAGAN
SignSignšaĝan
U.GUD
Borger: UL
Signdu7, ul
U.KA
Borger: UGU
SignSignugu
U.KID
Borger: ŠITA4
SignSignšita4
U.MU
Borger: UDUN
SignSignudun
U.PIRIG
Borger: KUŠU
SignSignkušu, kušum4
U.SAG
Borger: SAGŠU
SignSignsaĝšu
U.TUG2
Borger: DUL and ŠU4.DUL5
SignSigndul, šudul2
U.U
Borger: MAN
SignSignmen5, min3, puzur2
U.U.U
Borger: EŠ
Signes2, eš
U/U.PA/PA.GAR/GARSigngaradin10
U/U.SUR/SURSigngaradin9
U.UD.KID
Borger: NIGIN3
SignSignSignniĝin3
U2Signkuš3, u2
U2.GIR2gunuSignSignad5, kiši16
U2.KI.SUM.GASignSignSignSigngud3
U2.NAGASignSignugax
U2.NAGA.GASignSignSignuga
U2.SASignSigndida
UBSignar2, ub, up
UDSigna12, babbar, bir2, dag2, ḫad2, šamaš, tam, u4, ud, ut, utu, zalag
UD.ABgunu
Borger: UD.UNUG
SignSignlarsam
UD.AN.ŠEŠ.KISignSignSignSigniti6
UD.DUSignSigne3, ed2
UD.GIŠ%GIŠ.NUN
Borger: UD.KIB.NUN
SignSignSignburanun, buranuna, zimbir
UD.KA.BARSignSignSignzabar
UD.KUŠU2
Borger: UḪ2
Signaḫ6, akšak, uḫ2
UD.MA2.AB×HA.KI.TAG
Borger: UD.MA2.NINA.KI.TAG
SignSignSignSignSignsirara6
UD.MA2.AB×HA.ŠIR
Borger: UD.MA2.NINA.ŠIR
SignSignSignSignsirara2
UD.MA2.AB×HA.TAG
Borger: UD.MA2.NINA.TAG
SignSignSignSignsirara3
UD.NUNSignSignadab, surungal
UD.SAL.HUB2
Borger: UD.MUNUS.ḪUB2
SignSignSignalgameš
UD.SARSignSignšarag
UD.UDSignSignbabbar2, dadag
UD×U+U+U
Borger: ITI
Signitid
UD×U+U+U.AN.ŠEŠ.KI
Borger: ITI.AN.ŠEŠ.KI
SignSignSignSigniti7
UD×U+U+Ugunu
Borger: MURU2 and ITIgunu
Signmurub4
UDUGSignudug
UMSigndeḫi2, um
UM.MESignSignemeda
UMUMSignsimug, umum, umun2
UMUM×KASKAL
Borger: DE2
Signabzux, de2
UNSignkalam, uĝ3, un
URSignteš2, ur
URšešigSigndul9
UR2Signur2
UR2×NUNSignušbar
UR2×U2Signušbar7
UR2×U2+AŠSignušbar3
UR4Signur4
URISignuri
URI3Signurin, uru3
URUSigneri, iri, re2, ri2, u19, uru
URU×ASignuru18
URU×BAR
Borger: UKKIN
Signunken
URU×GA
Borger: ŠAKIR3
Signšakir3
URU×GAR
Borger: ERIM3 and URU×NIG2
Signerim3
URU×GUSigngur5, guru5, guruš3, šakir, šegx
URU×IGI
Borger: ASARI
Signasal, asar, asari, silig
URU×MIN
Borger: GIŠGAL
Signĝišgal, u18, ulu3, uru17
URU×TUSignšeg5
URU×UD
Borger: URU2
Signerim6, uru2
URU×URUDA
Borger: BANŠUR
Signbanšur, silig5, urux
URUDA
Borger: URUDU
Signdab6, urud
Signĝiš3, nitaḫ, us2, uš
UŠ.BU.DASignSignSignaraḫx
UŠ.DAMSignSignnitalam2
UŠ.GASignSignbungu
UŠ.KUSignSigngala
UŠ.SAL.DAM
Borger: UŠ.MUNUS.DAM
SignSignSignnitalam3
2Signug7, uš2
UŠ×A
Borger: KAŠ3
Signkaš3
UŠ×TAK4
Borger: UŠ×KID2
Signdan6
UZ3Signud5, uz3
UZUSignuzu
ZASignsa3, za
ZA.DUN3gunu
Borger: ZA.GIN2
SignSignnir2
ZA.DUN3gunugunu
Borger: ZA.MIR
SignSignnir7
ZA.GUL
Borger: GUG
SignSigngug
ZA.MUŠ3SignSignšuba2
ZA.MUŠ3.ABgunu
Borger: ZA.MUŠ3.UNUG
SignSignSignzabalam2
ZA.MUŠ3.DISignSignSignḫalba2, sed8
ZA.MUŠ3gunu
Borger: ZA.MUŠ2
SignSignšuba
ZA.MUŠ3gunu.ABgunu
Borger: ZA.MUŠ2.UNUG
SignSignSignzabalam
ZA.NIMSignSignnir3
ZAtenu
Borger: AD4
Signad4
ZADIMSignzadim
ZAGSignza3, zag, zak
ZAG.ANSignSignuzug
ZAG.HASignSignenkud
ZE2
Borger: ZI2
Signze2, zi2
ZISignse2, si2, ṣi2, ze, zi, zid, zig3
ZI/ZISignpart of compound
ZI/ZI.LAGAB
Borger: NUMUN2
SignSignnumun2, šub5, zukum
ZI3Signzid2
ZIG
Borger: ZIK
Signḫaš2, zib2
ZUSignsu2, zu
ZU.ABSignSignabzu
ZUMSignḫaš4, rig2, sum2, zum
TWO.AŠ
Borger: AŠ.AŠ
Signmin5
ONE.BURU
Borger: BUR3gunu
SignBUR3gunu
THREE.DIŠ
Borger: EŠ5
Sign5
FOUR.DIŠ
Borger: LIMMU5
Signlimmu5
FOUR.DIŠ.VAR
Borger: LIMMU
Signlimmu
FIVE.DIŠ
Borger: IA2
Signia2
EIGHT.DIŠ
Borger: USSU
Signussu
ONE.EŠE3
Borger: EŠE3 and AŠ+U
Signeše3
TWO.EŠE3
Borger: EŠE3/EŠE3
Signeše3/eše3
FIVE.U
Borger: NINNU
Signninnu

Acknowledgements
The signs in this list were kindly supplied by Steve Tinney of the Pennsylvania Sumerian Dictionary Project (PSD). Please contact him before using any of these signs in a systematic way in print or in web publications.
The sign names are taken from the "Final proposal to encode the Cuneiform script in the SMP of the UCS", a Unicode proposal which can be found at ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N2786.

Sign names and values
When the sign name used in the Unicode proposal differs from the name found in Rykle Borger's 1988 Assyrisch-babylonische Zeichenliste (Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer/Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn), the name in Borger has been included. The sign values follow the same publication, updated to include those in Borger's 2004 Mesopotamisches Zeichenlexikon (Ugarit-Verlag, Münster).

Conventions and symbols
As well as primary signs, the Unicode proposal operates with two types of signs: compound and complex.
Compound signs are "linear sequences of two or more signs or wedge-clusters generally treated by scholars as a single unit, when each and every such wedge-cluster exists as a clearly identified character in its own right."
Complex signs are "signs made up of a primary sign with one or more secondary signs written within it or otherwise conjoined to it, such that the whole is generally treated by scholars as a unit; this includes linear sequences of two or more signs or wedge-clusters where one or more of said clusters have not been clearly identified as characters in their own right."

In addition, the following labels indicate graphic distinctions between signs: gunu, šešig and tenu. These are adaptations of Akkadian words, gunu indicating that a sign has additional wedges, šešig that it is crosshatched with what are referred to as 'Winkelhakens', and tenu that it is angled.


Sumerian scribe

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2005-12-19 by JE

University of Oxford