ETCSL homepage
ETCSL home
Site map
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature

  as sort by

in category or in comp. no(s).

Encode char. as:    Display:      / 
ETCSL homepage
ETCSLhelp
Display conventions

Result: 38 line(s)
c.2.1.1/Tr/Gl kiški nam-lugal-la
c.2.1.1/Tr/Gl kiški ĝušurx(ĜIŠ.UR3)
c.2.1.1/Tr/Gl kiški ĝištukul ba-an-sag3
c.2.1.1/Tr/Gl kiški su8-sud3-da lu2azlag2
c.2.1.1/Tr/Gl kiški ĝištukul ba-an-sag3
c.2.1.1/Tr/Gl suḫuš kiški mu-un-gen6-na
c.2.1.1/Tr/Gl kiški {[ĝištukul] ba-an-sag3} {/ba-gul\}
c.2.1.1/Tr/Gl {kiški ĝištukul ba-an-sag3} {kiški bal-bi ba-/kur2\}
c.2.1.1/Tr/Gl {kiški ĝištukul ba-an-sag3} {kiški bal-bi ba-/kur2\}
c.2.1.1/Tr/Gl šag4 kiš[ki]
c.2.1.5/Tr/Gl kiški gud an-na-gin7 im-ug5-ga-ta
c.2.2.4/Tr/Gl kiški zag dab5 ki-en-gi ki-uri nam-nun-bi dirig-ga
c.2.4.2.15/Tr/Gl [lugal] /kiš\ki en-me-barag-ge4-e-si
c.3.1.19/Tr/Gl mzi-in-nu-um ensi2 {su-bir4ki} {/kiš\ki} šaĝa-a {i-ni-in-dab5} {i-ni-in-ak}
c.4.80.1/Tr/Gl e2 nam-ḫe2-a du3-a kiški me nam-nun-na saĝ il2
c.4.80.1/Tr/Gl e2 kiški muš3-za e2 bi2-in-gub barag-za dur2 bi2-in-ĝar
c.1.4.1/Tr/Gl kiški-a ḫur-saĝ-kalam-ma mu-un-šub kur-ra ba-e-[a-ed3]
c.1.8.1.1/Tr/Gl ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaĝa-a la-ba-ni-in-ak
c.1.8.1.1/Tr/Gl ag-ga lugal kiški-a šag4 erin2-na-ka-ni šaĝa-a ba-ni-in-ak
c.2.1.1/Tr/Gl kiški-a kug-dba-u2
c.2.1.1/Tr/Gl kiški-a puzur4-dsuen
c.2.1.4/Tr/Gl e2 kiški-a iri lil2-la-gin7 maš-gana2 gi4-[gi4-de3]
c.2.2.3/Tr/Gl e2 kiški-a ḫur-saĝ-kalam-ma-ka šu ḫul ba-e-dug4
c.3.1.19/Tr/Gl šu-den-lil2 ensi2 kiški-a
c.4.07.6/Tr/Gl kiški-a ḫur-saĝ-kalam-ma <ma-a-kam>
c.4.80.1/Tr/Gl 8 e2 dza-ba4-ba4 kiški-a
c.2.1.4/Tr/Gl e2 kiški-a-ka dutu-gin7 am3-e3
c.1.8.1.1/Tr/Gl e2 kiški-še3 gu2 nam-ba-an-ĝa2-ĝa2-an-de3-en ĝištukul {nam-ba-an-sag3-ge-en-de3-en} {ga-am3-ma-sag3-ge-en-de3-en}
c.1.8.1.1/Tr/Gl e2 kiški-še3 {gu2 ga-am3-ĝa2-ĝa2-an-de3-en ĝištukul nam-ba-sag3-ge-en-de3-en} {gu2 nam-ba-ĝa2-ĝa2-an-de3-en [ĝištukul] ga-am3-ma-sag3-ge-en-de3-en}
c.1.8.1.1/Tr/Gl e2 kiški-še3 {gu2 nam-ba-an-ĝar-re-en-ze2-en ĝištukul nam-ba-an-sag3-ge-en-ze2-en} {gu2 /nam-ba-ĝa2-ĝa2-an-de3\-[en] /ĝiš\tukul ga-am3-ma-sag3-/ge-en-de3-en\}
c.1.8.1.1/Tr/Gl e2 kiški-še3 gu2 nam-ba-an-ĝar-re-en-ze2-en ĝištukul nam-ba-an-sag3-ge-en-de3-en
c.1.8.1.1/Tr/Gl ag-ga kiški-še3 šu {ba-ni-in-ba} {ba-ni-in-bar}
c.2.1.1/Tr/Gl kiški-še3 /ba-de6\
c.2.1.1/Tr/Gl kiški-še3 ba-de6
c.2.1.1/Tr/Gl kiški-še3 ba-de6
c.2.4.2.15/Tr/Gl e2 /kiš\ki !-še3 ĝištukul-zu ba-ta-a-e3
c.1.8.1.1/Tr/Gl kiški-ta dgilgameš2 unugki-še3 mu-un-ši-re7-eš
c.2.4.2.15/Tr/Gl nam-lugal kiš? ki-ta? unug? ki-še3 am3-mi-de6

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford