ETCSLtransliteration : c.3.1.05 ETCSL homepage

Letter from Aradĝu to Šulgi about Aba-indasa's missing troops

1. lugal-ĝu10-ra u3-na-dug4
2. arad2-ĝu10 arad2-zu na-ab-be2-a
3. ma-ba-in-da-sa2-a ugula erin2 zu2 keše2 lugal niĝ2 X mu-da-an-gi4
4. lugal-ĝu10 bar inim-ma ḫa-ba-zu-zu-de3
5. ud zi-mu-dar-ra-še3! igi-ĝu10 bi2-ib-ĝar-ra
6. kaskal lugal-ĝu10 erin2 zig3-ga-ĝu10
7. ma-ba-in-da-sa2-a erin2-bi igi u3-bi2-in-kar2
8. 2 li-mu-um erin2-bi nu-ĝal2
9. /saĝ?-ĝa2?\ nu-un-DU igi? nu-un-GI
10. ḫa-ra-kalag lugal-ĝu10 mu-un-X [] mu-un-dab5
11. [] X-bi šer7-da lugal [] nu-AŠ
12. […]-ba šu []
13. [] /ka\ NI X [] ĝar
14. niĝ2 lugal-ĝu10 ab-be2-na-ĝu10
15. lugal-ĝu10 ḫe2-en-zu

Print sources

Huber 1998, p. 9, 15, 16-17, 33 (ll. 5, 3), 44 (l. 10), 80 (l. 5): commentary, composite text

Robson 2001, p. 57-59: commentary (archaeological context)

Wilcke 1969b, p. 6-7: composite text, translation, commentary (Transliteration of sources A and B)

Wilcke 1970a, p. 67-69: commentary

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

CBS 7848 (PBS 13 46, Ali, SL pl. xxxviii) + CBS 7856 (Ali, SL pl. xxxviii) + CBS 7849 (+) Ni 4574 (ISET 1 149) a 1'-11'; lines in composite: 5-15

3N-T80 = A 30135 (Ali, SL pl. xxxi) obv. 1'-14'; lines in composite: 1-15

Ni 2786 (ISET 2 120); lines in composite: 3-15

Ni 9702 (ISET 2 122) 11'-13'; lines in composite: 1-3


Revision history

28.iii.2001-30.iii.2001: EFH, editor: standardisation
28.vii.2001: JAB, editor: proofreading
03.viii.2001: GZ, editor: SGML tagging
24.viii.2001: ER, editor: proofreading SGML
24.viii.2001: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford