ETCSLtransliteration : c.4.08.23 ETCSL homepage

A song of Inana and Dumuzid (Dumuzid-Inana W)

4 lines missing
5. [] IM X []
6. [X X] X-ga IM X []
7. [X X] /ḫa\-za buru3 a-šag4-<ga> ĝal2-/la\-[ĝu10]
8. [u2-ĝu10] /ĝiš\deḫi3-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-/ma\-[gu7-e]
9. [X X] X e2-a sig9-ga-[ĝu10]
10. /u2\-[ĝu10] /še\ la2-a-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-[gu7-e]
11. /zi kalam\-ma a-šag4-ga ĝal2-la-ĝu10
12. u2-ĝu10 išin-na-<ĝu10> udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
13. /nu\-siki il2-il2-ĝu10 nu-mu-un-su da-ri-ĝu10
14. u2-ĝu10 u2šakir3-ra-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
15. dub keše2-da a-šag4-ga ĝal2-la-ĝu10
16. u2-ĝu10 ukuš2-ti-ki-il-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
17. sumun2 kaš-a lal3 dab5-ba-ĝu10
18. u2-ĝu10 gien3-bar-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
19. amar gud-da-bi-da di-a-ĝu10
20. u2-ĝu10 giub-zal-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
21. ĝiškiri6 ĝišḫašḫur-a ul gur3-ru-ĝu10
22. u2-ĝu10 gi-zi-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
23. šim a-šag4-ga /lal3\ ta-ḫab2-ba-ĝu10
24. u2-ĝu10 u2/munzer\-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
25. kušummud dag-si la2 X X-ĝu10
26. u2-ĝu10 u2ḫarub-ba-ĝu10 udu-/ĝu10\ ḫa-ma-gu7-e
27. u2 tug2bar-/dul5\-gin7 barag2-barag2-ga-ĝu10
28. u2-ĝu10 u2sas(/KI\.KAL)-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-/gu7\-[e]
29. ud tud-/da\-ta ki-en-gi ḫe2-ĝal2-<la-ĝu10>
30. u2-/ĝu10\ temesar-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
31. /siki gid2\-da ĝišga-rig2 nu-zu-ĝu10
32. /u2\-ĝu10 u2numun2-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
33. /en\-te-en nu-zu e2-me-eš nu-zu-ĝu10
34. [u2]-ĝu10 u2ĜIŠNIMBAR.TUR-ĝu10 udu-ĝu10 ḫa-/ma\-gu7-e
35. [X] /SAR?\ sag9-ga dilib3-e sal-sal-/ĝu10\
36. [u2-ĝu10] u2li-la-an-gi4-<ĝu10> udu-ĝu10 /ḫa\-ma-gu7-e
37. [X] X UD edin-na mu2-a-/ĝu10\
38. [u2-ĝu10 u2]-/ĝiš\ḫašḫur-<ĝu10> udu-ĝu10 ḫa-ma-gu7-e
39. [] /bi2\-in-gi4 ga lal3 šu bi2-in-gur
40. šul /nitalam\-[a]-ni-ra mu-na-an-ḫum-ḫum-e
41. am-e šudu3 im-ma-da-an-ša4
42. /kug\ /dinana\-ra mu-na-an-ḫum-ḫum-e
43. [] /gu2\ la2 mi2 na-bi2-in-dug4
44. [ddumu-zid šudu3 im-ma]-/da-an\-ša4
approx. 5 lines missing

Print sources

Sefati 1998, p. 260-266, XII, XIII, XXXI-XXXIII: photograph, handcopy, commentary, translation, score transliteration

Electronic sources

Sefati 1999: score transliteration, translation

Cuneiform sources

CBS 15163

N 3512 + N 6322


Revision history

28.i.1999: JAB, editor: standardisation
30.ix.1999: GC, editor: proofreading
18.x.1999: GZ, editor: SGML tagging
21.xi.1999: ER, editor: proofreading SGML
04.ii.2000: ER, editor: correcting tablet list
21.xi.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford