ETCSLtransliteration : c.5.2.4 ETCSL homepage

A man and his god

1. lu2-ulu3 nam-maḫ diĝir-ra-na zid-de3-eš-še3 ḫe2-em-me (Cited in OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 45)
2. ĝuruš-e inim diĝir-ra-na kug-ge-eš ḫe2-em-i-i
3. kalam zid?-de-a 3 dur2-ru-na-bi gu-gin7 ḫa-ba-si-il-e
4. ĝišbalaĝ di ušur gu5-li-ni ur5(source: IR) /ḫu\-mu-un-na-bur2-e
5. šag4 X ḫe2-eb-ḫuĝ-e
6. X [ḫe2-ni]-/in\-e3 […]-bi ḫe2-ni-ib-be2
7. [X] X X /ḫe2\-aĝ2-e
8. ka i-si-iš ĝal2-la-ni šag4 diĝir-ra-na ḫe2-em-ḫuĝ-e
9. lu2-ulu3 diĝir-da nu-me-a u2-gu7 la-ba-ak-e
10. ĝuruš-e a2-ni ki-lul-la ḫul la-ba-e-ĝa2-ĝa2
11. [a]-/nir\ a2-sag3 du-lum gig-ga /ud\ im-ma-ni-in-/zal\
12. [X] X RA nam-tar-e? su-gu7-e [X]-/ge\ mu-un-ni-ib-te
13. [X X] /gig\-ga umuš?-bi mu-suḫ3 X (X) X-na mu-un-dul
14. a-ga-e šu ḫul mu-ni-ib-dug4 X X-še3
15. šul-e igi diĝir-ra-na
16. ĝuruš-e a2 ḫul ĝar-ra-na er2 /gig\ i3-še8-še8
17. ni2 mu-un-tuku šu-kin si bi2-in-sa2
18. [] /du\-lum-ma-ni KA? A? mi-ni-ib-be2
19. [] šag4 kuš2 si-a-na
20. [X] X-ni er2 /mu\-ni-in-ĝar
21. [] kar-ra []
22. [] er2 gig-/ga?\ mu-un-ĝa2-ĝa2
23. [] mu-na-da-si
24. [] mu-na-an-/DU\ [mu]-na-ab-be2
25. [ a]-nir mu-ne-du3
26. [ ur5] 2-a [] X DU.DU
27. [] mi-ni-/in-ĝar?\
28. ĝuruš-me-en zu-me-en [niĝ2]-zu-ĝu10 si nu-mu-da-sa2-e
29. zid dug4-ga-ĝu10 lul-še3 i3-kur9
30. lu2-lul-la-ke4 u18-lu mu-un-dul šu-kin mu-un-na-dab5
31. a2 nu-zu-ĝu10 ma-ra-pe-la2-en
32. du-lum-ma ki gibil-gibil-la-bi saĝ-e-eš mu-e-rig7
33. e2-a u3-mu-un-kur9-re-en ur5 mu-uš2
34. ĝuruš-me-en sila-še3 um-e3-en šag4 mu-un-sag3
35. šul-me-en sipad zid-ĝu10 mu-da-ib2 igi erim2 mu-un-du8
36. na-gada-ĝu10 lu2-erim2 nu-me-en-na a2 ḫul ma-kiĝ2-kiĝ2
37. dub3-sa-ĝu10 inim gen6-na na-ma-ab-be2
38. gu5-li-ĝu10 inim zid dug4-ga-ĝu10-uš lul ma-ši-ĝa2-ĝa2
39. lu2-lul-la-ke4 inim teš2 mu-un-dug4
40. diĝir-ĝu10 nu-mu-na-ni-ib-gi4-gi4-in
41. umuš-ĝu10 ba-an-ta-DU-un
42. ḫul-ĝal2-e inim teš2 mu-du
43. mu-un-ib2-en ud-gin7 mu-un-du3 šag4 ḫul mu-un-dim2
44. gal-an-zu-me-en šul nu-zu-ra a-na-aš mu-un-na-la2-en
45. zu-me-en murub4 lu2 nu-zu-ka a-na-aš mu-un-na-la2-en
46. ninda i3-ĝal2-ĝal2 su-gu7 ninda-ĝu10-um
47. ud 3 šar2-re ḫa-la ba-ba du-lum ḫa-la ba-ĝu10-um
48. šeš X X in mu-un-dub2 [šag4] /ḫul\ mu-un-dim2
49. [] X-ga-ĝu10 [] X
50. [] X ḪU? šu mu-un-zi?-zi?
51. [] /an\-da-tum2-mu
52. [] /erim2?\ igi-ĝal2 nu?-tuku?-e im mu-sar-sar-re
53. ḫar-ra-an-[na] DI sumur?-bi X-kiĝ2-kiĝ2
54. kaskal-la DI? X-la-bi ĝiš-gin7 mu-un-kud-e
55. ugula-a a-ga [] X X []
56. nu-banda3-ĝu10 [] X [] ĜA2? []
57. diĝir-ĝu10 X [] igi-zu-še3 []
58. ga-mu-ra-ab-dug4 er2-ĝu10 dirig? inim-ĝu10 šag4-ne-ša4
59. ga-ra-ni-ib-dug4 a-ra2-ĝa2 niĝ2-ḫul?-bi? gu-gin7 ga-mu-ra-si-il
60. niĝ2 ak-en suḫ3-a-bi X X []
61. ĝiš-ḫur-ĝa2 gal-an-zu ḫu-mu-/un\-X niĝ2 er2 nu-gul-lu-dam
62. gu5-li-ĝu10-ur2 mu-na-an-la2-en
63. dub3-sa-ĝu10-ur2 a-ga-še3 mu-un-ši-gi4-in
64. a2-še ama ugu-ĝu10 er2-ĝu10 igi-zu-še3 na-an-gul-e
65. nin9-ĝu10 balaĝ di ad dug3 na-/nam?\
66. niĝ2 ak šu ḫul dug4-ga-ĝu10 er2-ra ḫa-ra-ni-ib-be2
67. dam-ĝu10 du-lum-ĝu10 girid2 X ḫa-ra-ni-ib-pad3-pad3-de3
68. nar šir3 zu-e nam-tar gig-ga-ĝu10 gu-gin7 ḫa-ra-si-il-e
69. diĝir-ĝu10 kalam-e ud ba-zalag ĝa2-ar ud ma-ku10-ku10
70. ud zalag-ga ud ḫi-da(source: A2)-gin7 X DU X
71. er2 a-nir šag4 sag3 ur5 2-a šag4-ga mu-un-ĝa2-/ĝa2\
72. du-lum-e dumu er2 pad3-da-gin7 šu mu-un-dul-dul-e
73. nam-tar-ra šu-ba igi mi-ni-in-kur2 zi-ĝu10 mi-ni-tum3-tum3
74. su-ĝa2 a2-sag3 niĝ2 ḫul ĝal2-e a im-ma-[ni]-ib-tu5
75. a-ra2-ĝa2 niĝ2-gig-ga-bi šu ḫul dug4-[ga-bi]
76. ma-mu2-da sag9-ga igi li-bi2-du8-ru-un
77. ud šu2-uš-e maš2-ĝi6 nu-ĝar-ra ĝa2-la nu-mu-ta-dag-ge
78. šag4 sag3-e dam-bi nu-me-en-na gu2-da in-da-la2 a im-mi-[X]
79. zaraḫ-e dumu tur-bi nu-me-en-na ur2 mu-ub-tal2-tal2
80. a-nir ulu3 ak-gin7 mu-un-sig10 šu nu-/mu?\-[…]
81. šeš-ĝu10 u8-e-a im-ma-ab-dug4
82. [] X []
83. [] X X MA? DU [] X X X X AN []
84. [] X X ḪA? X X I?
85. [] X X X ba?-sag3-ge-en
86. [] X X X X saĝ? mu-il2
87. [] zi? mu-ni-in-tum3-tum3?
88. [] X mu-ni-X []
89. [] X ĜAR? X X [X] X-en
90. [] X X-pad3-de3?
91. [] X im-mi-ib-DU
5 lines missing
97. [] mu?-še8-še8 []
98. diĝir-ĝu10 za-e a-a ugu-ĝu10-me-en igi-ĝu10 ḫe2-/ši\-[…-il2]
99. ab2 zid diĝir? /arḫuš\-a šag4-ne-ša4 a2 nun /ḫe2\-[…]
100. en-na-me-/še3\ en3-ĝu10 nu-tar-re-en ki-ĝu10 nu-kiĝ2-kiĝ2-en
101. gud-gin7 /ga?\-ši-ib-zig3 nu-mu-ra-ab-zig3-ge-/en6\
102. us2 zid nu-mu-ub-dab5-be2-en
103. mi-ni-ib-be2-ne šul gal-an-zu-ne inim zid si sa2
104. ud na-me dumu nam-tag nu-tuku ama-a-ni nu-tu-ud
105. kuš2 la-ba-sa2 erin2 nam-tag nu-tuku ul-ta nu-ĝal2-la-am3
106. diĝir-ĝu10 ḫa-lam-ma niĝ2 saĝ-bi-še3 mu-da-ab-sud-da-ĝu10
107. niĝ2 bur2-ra X-bi igi-zu-še3 ĝe26-e bi2-ak-a-ĝu10
108. ĝuruš na-/an\-šeĝ6-ĝe26 kug-zu-a inim ḫi-li-a ḫe2-ni-be7
109. ud nu-sikil a2-ĝa2 nu2-a-ĝa2 igi-zu-še3 ḫa-ba-ab-dib-be2-en
110. nu-ku3-ug nu-dadag-ĝu10-ne iri silim-ba ḫa-ba-tag-ge-en
111. ud ib2-ba šag4 ḫul du3-a zu inim ḫi-li-a ḫe2-ni-be7
112. ud su-mu-ug X tab2-tab2-ba zu e-ne ḫul2-la ḫu-mu-dug4
113. diĝir-ĝu10 X X nam-tag-ĝu10 igi-ĝu10 u3-mi-zu
114. kan4 iri?-ka ḫa-lam-ma-bi dili bad-bi ga-am3-dug4
115. ĝuruš-me-en ka tar nam-tag-ĝu10 igi-zu-še3 ga-si-il
116. unken-e u2-KU muru9-gin7 ḫu-mu-ub-šeĝ3-šeĝ3-e
117. e2-zu ama šag4-ne-ša4-ĝu10 er2-ĝu10 ḫe2-še8-X []
118. šul-me-en arḫuš šag4-ne-ša4-a-ĝu10 /šag4?\ kug-zu ḫe2-em-/mi\-[tuku]
119. ĝuruš-me-en šag4 i-zi ni2 ri-a-zu ki-bi ḫa-ma-gi4-gi4
120. lu2-ulu3 er2 gig-ga šeš2-a-ni diĝir-ra-ni ĝiš ba-an-tuku-am3
121. /ĝuruš\-ra a-nir ĝal2 i-si-iš la2-la2-a-ni šag4 diĝir-ra-na u3-mu-un-na-ḫuĝ
122. inim zid inim kug-ga dug4-ga-ni diĝir-ra-ni šu ba-ši-in-ti
123. ĝuruš-e inim a-ra-zu-a mi-ni-in-zu-a-ni
124. /šudu3\ ku3-ug su diĝir-ra-na-ka i3 li i3-ak
125. diĝir-ra-ni inim ḫul-ĝal2-ta šu-ni ba-ra-an-gid2
126. šag4 sag3-ge dam-bi nu-me-en-na gu2 in-da-la2-e a šeĝx(IM.A) im-ma-ab-[X]
127. zaraḫ-e a2 mu-ni-tal2-tal2-la lil2-še3 im-mi-in-sag3
128. [a]-/nir\ URUki ak-gin7 mu-un-sig10-ga sug-ge4 im-mi-in-gu7
129. [nam]-/tar\-ra su-a-na mu-un-ĝal2-la bu3 mu-na-an-ak
130. /ĝuruš\-a du-lum-ma-ni ḫul2-la mu-ni-in-kur9
131. dudug sig5 ka?-e en-nu-uĝ3 ak maškim mu-un-da-an-tab
132. dlamma-dlamma igi sag9 mu-na-an-šum2
133. [ĝuruš-e] nam-maḫ diĝir-ra-na zid-de3-eš-/še3\ [im-me]
134. [] X mi-ni-ib-e3-eš? [] E? bi2-zu-zu! []
135. […]-te-en-te-[en]
136. [za-da nir ḫa]-/ba\-an-ĝal2 […]-/ba\ zi-bi ga-i-i?
137. [X X] za-ra dutu e3-gin7 igi-ĝu10 ḫe2-mu-e-ši-ni-ĝal2
138. [d]/nin\-maḫ UN ĝiškim til3-la-gin7 a2 nun ḫe2-me-te-ĝal2
139. /diĝir\-ĝu10 igi zid nam-til3-la-zu su3-ud-še3 ḫe2-me-du8
140. [X X nam]-kalag? kug-kug-ga-zu [dug3]-/ge?\-eš2 ga-an-pad3-pad3
141. [šag4 X] X /a\ zig3-zu ki?-[bi] ḫa-ma-gi4-gi4
142. [nam-tag-ĝu10] ḫe2-mu-e-du8
143. [šag4]-/zu?\ ḫa-ma-ḫuĝ?-e
144.     /ĝiš\-gi4-ĝal2

145.     er2-šag4-ne-ša4
146.     diĝir lu2-ulu3-kam (lines 144 and 145 are written as one line in source)


Print sources

Gordon 1960, p. 149-150, 2: translation, composite text, photograph (partial edition)

Hallo 1968: commentary

Jacobsen 1976, p. 152-153: translation, commentary (partial translation)

Klein 1982, p. 297-302: commentary

Klein 1997c: commentary, translation (partial translation: ll. 28-30, 33-40, 46-47, 69-80, 98-132)

Kramer 1955, p. 170-182, i-iv: commentary, composite text, translation (partial edition)

Kramer 1963a, p. 127-129: translation, commentary (partial translation)

Kramer 1969c, p. 589-591: translation (partial translation)

Mattingly 1990, p. 305-348: commentary

Römer 1990a, p. 102-109: translation (partial translation)

van Dijk 1953, p. 122-127: translation, composite text (partial edition)

Weinfeld 1988, p. 217-226: commentary

Electronic sources

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

(STVC 1); provenance: Nippur

(STVC 2) + Ni 4137 (ISET 2 90); provenance: Nippur

Ni 45787 (ISET 2 90) + CBS 15205 (Kramer, FTS 132, pl 48); provenance: Nippur

UM 29-16-726 (BiOr 17 pl. II, after p. 120); provenance: Nippur

CBS 15154 + UM 29-13-991 (Gerardi, Bibl. 188)

UM 29-13-376 (Gerardi, Bibl. 201)

UM 29-15-643 (Gerardi, Bibl. 209)

N 2467 (Gerardi, Bibl. 245)

N 3151 (Gerardi, Bibl. 248)


Revision history

28.viii.1998-09.x.1998: GC, editor: standardisation
09.iv.1999: JAB, editor: proofreading
08.vi.1999: GZ, editor: SGML tagging
11.vi.1999: ER, editor: proofreading SGML
11.vi.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford