ETCSLtransliteration : c.5.9.1 ETCSL homepage

The home of the fish

Segment A

1. ku6-ju10 e2 du3 /ku6\-[ju10 ma-ra-an-du3] (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 16; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 48; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 52)
2. ku6-ju10 e2 ma-ra-an-du3 /arah4\ [ma-ra-an-du3]
3. e2-a e2 dirig-ga amac gid2-da ma-/ra\-[an-du3]
4. cag4-bi na-izi tug2 ma-ra-mur10 ki cag4 hul2-le a asila ma-ra-[X]
5. e2 gu ha-la-ha-la-ba na-an-na-te kuc3-kuc3-ta /mu\-[...]
6. e2-e nij2-gu7 i3-jal2 nij2-gu7 saj-ja2-ba
7. e2-e nij2-gu7 i3-jal2 nij2-gu7 silim-ma-ba
8. e2 ki kac de2-a-zu nim nu-mu-un-bu-bu-bu
9. mu HAR-da-zu du6-da jiri3 kur2 nu-jal2-la
10. zag-du8 jicsi-jar-bi zid2 dub-dub-bu nij2-na-e jar-ra
11. e2-e ir-bi tir cim jicerin-na-gin7 ir-si-bi ba-ur5
12. e2-e kac mu-un-jal2 kac sig5-ga mu-un-jal2
13. &kac;dida-imjaja ninda ku7-ku7-da-bi gi jar-re-ec mu-un-jal2
14. zu-a-zu he2-em-du
15. kal-la-zu he2-em-du
16. ad-da pap-bil2-ga-zu he2-em-du
17. dumu cec-gal-zu dumu cec-ban3-da-zu he2-em-du
18. di4-di4-la2-zu gal-gal-zu he2-em-du
19. dam-zu dumu-zu he2-em-du
20. gu5-li-zu dub3-us2-sa-zu he2-em-du
21. murum5 ucbar-zu he2-em-du
22. ildum2 bar nam-ga-kur9-ra-zu-uc he2-em-du
23. dumu gu7-li-zu nam-mu-ni-ib-da13-da13-a
24. da-a-zu nam-me-ec nam-mu-ni-in-da13-da13
25. kur9-ra-ma-ni-ib dumu ki aj2-ju10
26. kur9-ra-ma-ni-ib dumu sag9-ga-ju10
27. ud nam-zal-e ji6 nam-sa2-e
28. iti6 e2?-ba nam-ba-ni-ib-ku4-ku4
29. ud me-e-zal-la-a-gin7 ji6 me-e-sa2-a-gin7
30. kur9-ra ba-ni-huj-je26 ki-jar ma-ra-ab-du7
31. cag4-ba dur2 jar X si ma-ra-ab-sa2-e
32. ku6-ju10 lu2 nu2-a ba-ra-ab-zi-zi
33. lu2 tuc-a du14 ba-ra-mu2-mu2
34. kur9-ra-ma-ni-ib dumu ki aj2-ju10
35. kur9-ra-ma-ni-ib dumu sag9-ga-ju10
36. id2 mun-na-gin7 pa5 na-an-zu-zu
37. sahar-jar id2-da-gin7 zi-zi na-an-zu-zu-u3
38. a zal-le-gin7 nu2!-zu na-an-ba-la2-e
39. iti6 e2-ba nam-ba-ni-in-ku4-ku4
40. na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ju10-uc-ce3
41. [X]-/gin7\ ki mur gu7-zu-ce3 na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ju10-uc-ce3
42. ur-gin7 ki si-im-si-im ak-zu-ce3 na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ju10-uc-ce3
43. /tum12?\[mucen]-/gin7\ ki ab-TU? du-zu-ce3 na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ju10-uc-ce3
44. gud-gin7 tur3-zu-ce3 udu-gin7 amac-[zu-ce3] na-an-ga-ba-e-da-du-e igi-zu ki-ju10-uc-ce3
45. a2-ce gud-gin7 tur3-zu-ce3 X [...]
46. kur9-ra-ma-ni d/suen\ [he2-en-da-hul2-hul2]
47. a2-ce udu-gin7 amac-/zu\-[ce3 ...]
48. kur9-ra-ma-ni ddumu-zid-/de3\ [he2-en-da-hul2-hul2]
49. gud-gin7 tur3-zu-ce3 saj il2-[la-zu-ne]
50. en dac-im2-babbar dsuen [he2-en-da-hul2-hul2]
51. udu-gin7 amac-a saj [il2-la-zu-ne]
52. ddumu-zid lu2sipad [he2-en-da-hul2-hul2]
53. nam-ba-an-da-X [...]
14 lines missing
68. ku6 KAC4 ba-ba zag nam DAG-ge
69. ku6-ju10 ku6 hi-a he2-ga-me-da-an-ku4-ku4
70. sun4? sag9-sag9 u2-lal3 gu7-/gu7\
71. ku6-ju10 suhur-galku6-ju10 he2-ga-me-da-an-ku4-ku4
72. giub-zal gu7-gu7 KU i3-[...]
73. ku6-ju10 suhur-tur<ku6-ju10> he2-ga-me-da-[an-ku4-ku4]
74. nundum gal-gal gi-zi naj-ja2
75. ha-la HI-HI [...]
76. gu7-gu7-da-bi [...]
77. ku6-ju10 ectubku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-[an-ku4-ku4]
78. jicgi-muc gig2 a-cag4-ga ri-a
79. cah2 ama gan gu2 id2-da-ka nij2-silaj-ja2 kar-kar-re
80. ku6-ju10 gu2-bi2ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4
81. kun si gam3 si ku6 ku?-ru-uc-ta DU.DU
82. ku6-ju10 CE.SUHUR-galku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4
83. ku6 cudu3-ba dumu er2 pad3-da-gin7
84. ku6-ju10 CE.SUHUR-sig10ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4
85. saj-du jical-la zu2 jicga-rig2 zu
86. jiri3-pax(PAD)-ra2-bi jicu3-suh5 an-na
87. mu-tun3-na-bi kucummud ddumu-zid-da
88. kuc nij2-gu7-a kij2-ce3 nu-ja2-ja2
89. kun sal-la-bi kuca2-si cu-KU6-de3-ne
90. ku6 cu tu11-tu11 kuc ni2-ba gu7-gu7
91. cag4-ga-ni giri17-ba nu-jal2-la
92. ku6 gaba-ri a2-ur2 dab5-ba
93. kucdala2-a gag-ce3 bal-bal-a-bi
94. nij2-gig ec3 iri sa2-dug4 nu-ja2-ja2
95. ku6-ju10 murku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4
96. jiri3 ku6-a a lu3-lu3 gur-ra
97. ku6 i3-guru5-a igi du8-de3 dab5-ba
98. ku6-ju10 kij2ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-[da-an-ku4-ku4]
99. saj-du na4kinkin(HAR)-cu cu saj ur-gir15-/ra\
100. MURGU LUM-LUM-de3 bar cir du3-du3-de3
101. ku6 u2X [X] MU nu-gu7 al-/HAR\ [...]
102. ku6-ju10 jir2-gid2ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-[da-an-ku4-ku4]
103. cag4-nijin za-pa-aj2-bi gu2 bal-bi
104. ku6-ju10 girku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-<da-an-ku4-ku4>
105. /ku6\ KU-na sig10-ga ku6 ce-er-tab-ba e3 zu-zu
106. ku6 dug3-ga i3-jal2 nij2-gig-ga
107. ku6-ju10 ab-suhurku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-<da-an-ku4-ku4>
108. ku6 a-KUD du3 ze2 me-ze2-bi jar-ra
109. ku6-ju10 a-garx(NUNtenû)-garx(NUNtenû)ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-<da-an-ku4-ku4>
110. dumu dam-gar3-ra NI GA IM A-ju10
111. ku6-ju10 ka-marku6-ju10 he2-en-ga-<mu-e-da-an-ku4-ku4>
112. dumu mar-tu bar-ta tum2-tum2-mu
113. ku6-ju10 NUN.BAR-gid2? ku6 he2-en-ga-<mu-e-da-an-ku4-ku4>
114. ku6 u2-gu7 nu-gu7-a a pu2 /KA\ [...]
115. ku6-ju10 a-zag-gur11ku6-ju10 he2-en-ga-<mu-e-da-an-ku4-ku4>
116. kuc dugud gar3-ru cu X [...]
117. ku6-ju10 /muc\[ku6-ju10 he2-en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4]
118. TUN3 X [...]
approx. 6 lines missing

Segment B

1. [X] /DU\.DU ama pe-en-du [...]
2. [ku6]-ju10 JIR2.U2ku6-ju10 he2-<en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4>
3. tur-tur a bar-ra tum2-tum2-mu
4. ku6-ju10 sal-salku6-ju10 he2-<en-ga-mu-e-da-an-ku4-ku4>
5. igi muc ka pec2 AD pec10-pec10 HAR-ra
6. [...] zid-da cag4? nu2-nu2
7. [...] /AB\ sig10-ga
approx. 6 lines missing

Segment C

1. ambar id2-da gu3-gu3 hul-bi de2-de2
2. ku6-ju10 akan-ne2mucen-ju10 cu-ce3 ba-e-la2-e
3. /a\ sa-sa la2 sa-par3 ma-ra-nijin2-nijin2
4. ku6-ju10 ubur-remucen-ju10 cu-ce3 ba-e-la2-e
5. jiri3 nij2 zi-zi zu2 NE-NE-ra
6. a bar-bar-ta KAC4 im-sar-sar-re
7. ku6-ju10 kici6-barmucen-ju10 cu-ce3 ba-e-la2-e
8. [X] X a cu nu-tag-tag-ge
9. X mucen-a jiri3 ku6-a
10. [ku6]-/ju10\ ki-ibmucen-ju10 cu-ce3 ba-e-la2-e
11. [nij2]-/ur2\-4 ambar gir5-gir5 dab5
12. [ku6]-ju10 kud-da-ju10 cu-ce3 ba-e-la2-e
13. [cu]-/ce3\ nu-mu-e-la2-e jiri3-ce3 nu-mu-e-il2 X
14. [ku6]-ju10 ud zal-zal-/la\ za-e ugu-ju10-uc ja2-nu
15. [ud] /zal\-zal-la za-e ugu-ju10-/uc\ ja2-nu
16. [X X] /ga\-ca-an lu2cu-KU6-da
17. [dnance] za-ra he2-en-da-hul2

Print sources

Civil 1961, 66: handcopy, commentary, translation, composite text

Thomsen 1975: translation, commentary

Vanstiphout 1982: commentary

Electronic sources

Civil 1989f: composite text

Civil 1992i: composite text

Krecher 1996b: composite text, translation

Cuneiform sources

BM 54612 (CT 42 38)

CBS 8734 (STVC 93) + Ni 9668 (Iraq 23 pl. 66); provenance: Nippur

Ni 2409 (BE 31 49); provenance: Nippur

Ni 4399 (ISET 1 119; Iraq 23 pl. 66 rev.); provenance: Nippur

UET 6 44; provenance: Ur

UET 6 45; provenance: Ur

UET 6 46; provenance: Ur


Revision history

21.i.1999-24.i.1999: JAB, editor: standardisation
02.xi.1999: GZ, editor: proofreading
04.xi.1999: GC, editor: SGML tagging
03.xii.1999: ER, editor: proofreading SGML
03.xii.1999: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford