ETCSLtransliteration : c.5.3.1 ETCSL homepage

The debate between Hoe and Plough

1. e ĝišal-e ĝišal-e ĝišal-e sa la2-e (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 25; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 16; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 18)
2. ĝišal-e ĝišasal2-e zu2 ĝišma-nu-e
3. ĝišal-e ĝiššinig-e zu2 ĝiš-ab-ba-ke4
4. ĝišal-e zu2 2-e zu2 4-e
5. ĝišal-e dumu ukur3-ra šag4 tug2niĝ2-dara2 kar-re
6. ĝišal-e ĝišapin-na du14 ga-na nam-mi-ĝar
7. ĝišal-e ĝišapin-na a-da-min3 dug4-ga
8. ĝišal-e ĝišapin-na gu3 am3-ma-de2-e
9. ĝišapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ĝu10
10. i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ĝu10
11. a u3-ba-ni-ib-e3 nu-mu-e-da-an-uš2-en
12. saḫar ĝišdusu-e nu-mu-e-da-an-si-si
13. im nu-barag-e-en šeg12 nu-du3-e-en
14. ki nu-ĝa2-ĝa2-an e2 nu-du3-du3-en
15. e2-ĝar8 sumun-na ur2-bi nu-us2-en
16. ur3 lu2 zid-da-ke4 e2 nu-um-ĝa2-ĝa2-an
17. ĝišapin sila daĝal-la si nu-um-sa2-sa2-en
18. ĝišapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ĝu10
19. i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ĝu10
20. ĝišapin-e ĝišal-e gu3 am3-ma-de2-e
21. ĝe26-e ĝišapin-e a2 gal-e dim2-ma šu gal-e keše2-da
22. saĝ-tun3 maḫ a-a den-lil2-la2-me-en
23. engar zid nam-lu2-ulu3-me-en
24. ezen-ĝu10 itid šu-numun-a a-šag4-ga ak-da-bi
25. lugal-e gud im-ma-ab-gaz-e udu im-ma-ab-šar2-re
26. kaš bur-ra-am3 mu-e-de2
27. lugal-e a ur4-a mu-e-de6
28. kušub3 kuša2-la2-e šeg11 ši-im-ma-gi4-gi4
{
(1 ms. adds 1 line:)
28A. [] X-na-DI-e-en
}
29. lugal-e a2-ĝu10 šu bi2-in-du8
30. gud-ĝu10 ĝiššudul-e si ba-ni-in-sa2
31. barag-barag gal-gal zag-ĝu10-ta im-da-sug2-sug2-ge-eš
32. kur-kur-re u6 dug3-ge-eš mu-e
33. 3-e igi ḫul2-la mu-un-ši-bar-bar-re
34. ab-sin2 gub-ba-ĝu10 edin me-te-aš bi2-ib-ĝal2
35. išin-na a-šag4-ga ĝal2-la-ĝu10-uš
36. maš2-anše lu-a dšakkan2-na im-ši-gam-e-de3-eš
37. še šeĝ6-ĝa2 kiĝ2-ĝa2 gub-ba-ĝu10-uš
{
(1 ms. adds 2 lines:)
37A. [urud]bulug-gur10 niĝ2 kalag-ga a-da-min3 mu-e
37B. [X] X gur10 še ba-/ur4\-a-ta
}
38. dugšakir3 lu2sipad-da dug3 ĝar-ra-am3
39. zar-maš-ĝu10 a-gar3-ra sal-la-a-bi
40. udu ddumu-zid-da dug3 ĝar-ra-am3
41. du6-ĝu10 edin-na du8-du8-a-bi
42. ḫur-saĝ sig7-ga ḫi-li gur3-ru-am3
43. guru7-du6 guru7-maš-a den-lil2-ra gu2 mu-un-na-ab-gur-re
44. ziz2 gig-bi gu2 mu-un-na-ra-dub-dub-be2
45. araḫ4 nam-lu2-ulu3-ka /še\ mi-ni-ib2-si-si-/en\
46. nu-siki nu-mu-un-su lu2ki-gul-la
47. gi-gurur3-ra šu um-ma-ab-ti-eš
48. an pad-pax(PAD)-ra2-ĝu10 im-de5-de5-ge-ne
49. in-nu a-šag4-ga dub-dub-ba-ĝu10
50. nam-lu2-ulu3 im-da-gid2-gid2-de3-en
51. maš2-anše dšakkan2-na lu-a-bi a2 mu-da-an-e3
52. ĝišal ḫul-bi buru3-da zu2 ḫul-bi bur12-ra
53. ĝišal im-ma kiĝ2-ĝa2 la2-a
54. ĝišal a-šag4-ga saĝ-bi im ĝar-ra
55. ĝišal u3 ĝišu3-šub-ba im-ma ud zal-la lu2-ulu3 nu-luḫ-ḫa
56. pu2 ba-al sur3 ba-al lu2 en3-dur-ra ba-al
57. ĝiš šu ukur3-ra-ba šu nam-barag-ga-ka nu-tum2-ma
58. šu arad lu2-ka saĝ me-te-aš bi2-ib-ĝal2
59. za-e ĝa2-ra in gig mu-e-dub2
60. ni2-zu ĝa2-da mu-da-ab-sa2-e-/en\
61. edin-še3 e3-ĝu10-da igi ḫu-mu-un-du8-a
{
(2 mss. add 1 line:)
61A. ĝišal-e ĝišapin-na /gur4?\-ra-ni-še3 nu-mu-un-X
}
62. ĝišapin sur3 ba-al-ba-al in-še3 mu-e-dub2
63. ĝišal-e ĝišapin-na gu3 am3-ma-de2-e
64. ĝišapin tur-ra-ĝu10 nam-ĝu10 buluĝ3-ĝa2-ĝu10 nam-ĝu10 peš10-ĝal2-la-ĝu10 nam-ĝu10
65. ki den-lil2-la2-ka dub-saĝ-zu ĝe26-e-me-en
66. e2 den-lil2-la2-ka igi-še3 ma-ra-ab-gub-be2-en
67. eg2 i3-ak-en pa5 i3-ak-en
68. a-gar3-a-gar3-re a um-ma-si-si-in
69. ĝiš-gi-ĝiš-gi-a a u3-mu-ni-in-de2-de2
70. ĝišdusu tur-ĝu10 mu-da-ab-ri
71. id2 u3-mu-e-kud pa5 u3-mu-e-kud
72. id2 maḫ zig3-ga-še3 a um-ma-ni-ri
73. ambar-ra da um-da-ak-e
74. ĝe26-e ĝišal niĝin2-bi im-da-gub-be2-en
75. tum9u18-lu tum9mir-ra nu-mu-un-si-il-si-il-le
76. mušen-du3-e nunuz ib2-de5-de5-ge
77. lu2šu-KU6-de3 ku6 mi-ni-ib-dab5-dab5-be2
78. 3-e ĝišḫar-mušen-na šu im-ma-an-ti
79. e-ne-eš2 ḫe2-ĝal2-ĝu10 kur-kur-ra šu-bi ḫe2-ni-ib-sud-sud
80. a-gar3-ta a um-ta-ḫaš-a-ta
81. ki duru5 kiĝ2-ĝa2 ba-ĝal2-la-ta
82. ĝišapin igi-zu-še3 a-šag4-ga ĝe26-e ma-an-ed3-de3
83. a-šag4 ĝal2 da13-da13 ĝe26-e ma-ra-ra-an-du8-e
84. a2-ur2 eg2-ga ĝe26-e ma-ra-ra-an-ze2-en
85. u2-kul a-šag4-ga ĝe26-e ma-ra-ra-an-ĝa2-ĝa2-e-en
86. ĝišmud ĝiši-ri9-na-bi a-šag4-ga ĝe26-e ma-ra-de5-de5-ge-en
87. a-šag4 kiĝ2 a-ak us2-sa ĝar-ra-am3
88. gud-zu 6-am3 lu2-zu 4-am3 u3 za-e šag4 11-kam-ma-bi-me-en
89. a2 sa gi4-a gana2-ta mi-ni-ib-kar-kar-re
90. ni2-zu ĝa2-a-da mu-da-ab-sa2-e
91. bar-ĝu10-ta a-šag4-ga ed2-de3-da-zu-ne
92. ab-sin2-zu dili-am3 igi X X-da-ab-sag9-ge
93. saĝ-zu kiĝ2-ĝa2 u3-mu-e-ni-ri-en
94. ĝiši-ri8-na ĝiškiši16 u3-mu-e-ni-la2
95. ĝišzu2-zu mu-e-kud ĝišzu2-zu u3-mu-e-du3
96. ĝišzu2-zu šu-zu-še3 nu-im-mi-la2
97. engar-zu ĝišapin-bi til-la mu-še3 mi-ri-ib2-sa4-sa4
98. 2-kam-ma-še3 nagar ma-ra-ḫuĝ-e lu2 ma-ra-ab-X
99. e2 nam-gašam-ke4 ma-ra-ab-ni10-ni10-e
100. tug2-du8 bar ŠUL ma-ra-ra-an-ze2-en
101. niĝ2-bar-sur-ra ma-ra-ra-an-ed3-ne
102. /kuš\bar-ed3-da-bar-ed3-da šu-mu-ra-an-kuš2-u3-ne
103. kuš nu-dug3 saĝ-du-zu bi2-ib-ĝar
104. il2-la-zu tur-ra-am3 a-ra2-zu maḫ-am3
105. ud zag-ĝu10 itid 12-am3
106. ud gub-ba-zu itid 4-am3
107. ud saḫ6-zu itid 8-am3
108. gub-ba-zu-gin7 2-am3 ba-du-un
109. ĝišma2-la2-za e2 i3-du3-du3-e-en
110. u3-mu-e-ni-ri-en šu-zu ĝišdal-a u3-mu-e-ni-bur12
111. igi-zu dug ĝeštin-na-gin7 a im-ta-suḫ-en
112. ĝišdal-ta kur-ra um-ta-ak-en
113. i-bi2-ĝu10 e2-a mu-ni-in-sig7-sig7-en
114. ĝišninda2-zu me-am3 gurud-da-bi
115. lu2 gurud-da-zu gu2-guru5 ba-ab-dug4
116. ĝiššu-kar2 sug-zag-ge4 gu7-a
117. ĝe26-e ĝišal-me-en iriki-a ga-an-til3
118. lu2 nam-me dugud-da-me-en
119. arad lugal-a-ni-ir us2-sa-me-en
120. e2 lugal-a-ni-ir du3-du3-a-me-en
121. e2tur3 gid2-da-me-en amaš daĝal-la-me-en
122. im i3-barag-en šeg12 i3-du3-du3-en
123. ki i3-ĝa2-ĝa2-an e2 i3-du3-du3-en
124. e2-ĝar8 sumun-na ur2-bi i3-us2-en
125. ur3 lu2 zid-da-ka e2 im-ma-ĝa2-ĝa2-an
126. ĝišal-me-en sila daĝal-la si im-ma-sa2-sa2-e-en
127. iriki u3-mu-niĝin2 bad3 gen6 um-mi-du3
128. e2 diĝir gal-gal-e-ne-ka pa e3 u3-ba-ni-ak
129. im su4 im sig7 im dal-ḫa-mun-na mi2 um-ma-ni-in-dug4
130. iriki e2-gal-la-ka i3-du3-e-en
131. ugula nu-banda3-e-ne dur2 i-im-ĝa2-ĝa2-ne
132. im gig-bi du3-a im BU-bi dugud-da
133. e2 du3-du3-a-ĝa2 a2 sed4-bi-še3 ni2 ḫe2-em-ši-ib-te-en-te-en
134. gu2 izi-ka ĝišal um-ma-zal-la zag gu2 um-ma-ab-la2
135. e-ne sug4-ga-ni nu-mu-e-ši-du-un
136. mu-ni-ib-gu7-u3-ne mu-ni-ib-na8-na8-ne
137. addir-ra-ni mu-na-ab-šum2-mu-ne
138. ĝuruš-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
139. ma2-laḫ5-ra gir4 mu-na-du3-e esir2 mu-na-bil-bil
140. ĝišma2-gur8 ĝišma2-gi4-lum u3-mu-na-du3
141. ma2-laḫ5-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
142. lugal-ra ĝiškiri6 mu-un-na-ab-gub-be2-en
143. ĝiškiri6 u3-mu-un-niĝin2 im-du3-a zag-bi u3-bi2-in-dab5 gu3 teš2-a u3-bi2-in-sig10-ge5
144. 3-e ĝišal-e šu im-ma-an-ti-eš
145. pu2-ba u3-mu-ba-al mu-gu2 um-mi-du3
146. ĝišzi-ri2-gum u3-bi2-in-du3 mu2-sar-re si im-sa2-sa2-e-en
147. ĝe26-e-me-en mu2-sar-ra a bi2-ib2-sig10-sig10-ge-en
148. ĝišḫašḫur u3-mu-buluĝ3-ĝe26 niĝ2-sa-ḫa am3-e3
149. niĝ2-sa-ḫa-bi e2 diĝir gal-gal-e-ne-ka me-te-aš im-mi-ib-ĝal2
150. nu-ĝiškiri6-ke4 dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
151. id2-da ĝiš-keše2-da um-mi-ak ĝiri3 si um-mi-sa2
152. ki-ba an-za-gar3 gu2-ba um-mi-du3
153. lu2 a-šag4-ga ud ba-an-da-zal-la
154. ĝuruš a-šag4-ga ĝi6 ba-an-da-sa2-a
155. an-za-gar3-ba um-mi-ed3-de3
156. lu2-bi iriki du3-a-ni zi-ni ba-ši-in-tum3
157. kušummud u3-mu-dim2 a mu-na-de2-e
158. zi-ni šag4-ba mu-na-ĝa2-ĝa2-an
159. ĝišapin sur3 ba-al-ba-al in-še3 mu-e-dub2
160. edin bar-rim4 ki a nu-ĝal2-la
161. a dug3-ga-bi u3-mu-ba-al
162. lu2 enmen tuku gu2 pu2-ĝa2-še3 zi-ni ba-ši-in-tum3
163. i3-ne-eš2 lu2-u3-ra a-na na-an-dug4
164. [lu2] lu2-u3-ra dili a-na na-an-taḫ
165. sipad-de3 u8 sila4-a-ni edin me-te-aš bi2-ib-ĝal2
166. ud an-ne2 sag2 ba-ab-dug4-ga-ta
167. ki-en-gi a gig ba-ab-dug4-ga-ta
168. e2 du3 id2-da šu mu-ni-in-la2-a-ba
169. den-lil2-le ma-da saĝ-ki ba-da-gid2-da-a-ba
170. buru14 den-lil2-le mu-un-su-a-ta
171. maḫ den-lil2-le mu-un-ak-a-ta
172. den-lil2-le šu nu-me-en-dag
173. ĝišal zu2 dili bar-rim4-še3 ba-an-šum2
174. me-en-de3 en-te-en buru14-gin7 mu-e-la2
175. šu e2-me-eš en-te-na-ke4 mu-na-kar-kar-re-en-de3-en
176. ĝišal-e a2 la2-e garadinx(GAD/GAD.ĜAR/ĜAR) mu-un-la2
177. ĝišḫar-mušen-na a2 la2-e gi-gurur3-ra mu-un-la2
178. ĝuruš saĝ-dili lu2ki-gul-la a2 mu-un-da-an-e3
{
(2 mss. add 1 line:)
178A. an pad-pax(PAD)-ra2-«ĝu10» im-de5-de5-ge-ne
}
179. ud-bi-a ud-de3 gu3 ḫe2-eb-be2
180. na4kinkin(ḪAR) ma-nu2 ĝišnaĝa4 ma-du7-du7
181. ĝiš-gan-na-ta tu10 mu-un-ak-e
182. gišag4-sur gima-an-sim-bi a-da-min3 mu-da-ak
183. lu2 sumur-ra-še3 a-na-am3 ab-ak
184. dezina2 gu2-zu a-na-aš mu-ni-in-šub
185. še šeĝ6-ĝa2 a-na-aš {mu bi2-ib-su-su-un} {(1 ms. has instead:) apin ninda2-zu-še3}
186. den-lil2-le ĝišal gu3 am3-ma-de2-e
187. ĝišal maḫ-bi nam-ba-e-de3-sumur-re-de3-en
188. maḫ-bi gu2-zu nam-ba-e-de3-šub-ba
189. ĝišal-e dnisaba ugula-a-ni na-nam dnisaba nu-banda3-a-ni na-nam
190. dub-sar-e kiĝ2 šu-mu-un-il2 kiĝ2 šu-mu-un-il2
191. ĝišal-e 5 giĝ4 ĝišal-e 10 giĝ4 niĝ2-kas7 ḫa-ra-ab-ak
192. ĝišal-e 1/3 ma-na ĝišal-e 1/2 ma-na niĝ2-kas7 ḫa-ra-ab-ak
193. geme2-gin7 gub-ba 2-gar3 i3-ĝa2-ĝa2-an
194. ĝišal-e ĝišapin-na a-da-min3 dug4-ga
195. ĝišal-e ĝišapin-na dirig-ga-ba
196. dnisaba za3-mi2

Print sources

Bottéro 1991: commentary

Civil 1994, p. 73-75: commentary (ll. 95-99, 103-105)

Kramer 1975: commentary

Kramer 1981, p. 342-347: commentary

Vanstiphout 1984: commentary

Vanstiphout 1990: commentary

Vanstiphout 1991: commentary

Vanstiphout 1991b: commentary

Vanstiphout 1992a, p. 344-347: commentary

Vanstiphout 1997, p. 578-581: translation, commentary

Electronic sources

Civil 1989i: composite text

Civil 1996: composite text

Krecher 1996a: composite text, translation

Vanstiphout 1998a: composite text, score transliteration, translation

Cuneiform sources

Ash 1923-765 (OECT 5 00)

BM 56137

CBS 13879 (STVC 119)

CBS 15357

CBS 2151 + N 4306

CBS 2192 + N 2709 + N 6477 + UM 29-13-867

CBS 6775 (STVC 117)

CBS 7782

CBS 7820 (STVC 128)

IB ***

N 1349

N 1451

N 1560 + N 3991

N 1777 + UM 29-16-57

N 3296 + UM 29-15-978

N 3705

N 5501

N 7143

Ni 2314 (SLTN 122)

Ni 2346 (SRT 26)

Ni 2400 (BE 31 50)

Ni 4536 (ISET 1 105)

Ni 9661 (ISET 2 60)

Ni 9941 (ISET 1 140)

Ni 9980 (ISET 2 59)

UET 6 *82 + *307

UET 6 42

UET 6 43 + UET 6 *10b

UM 29-15-239

UM 29-15-542

UM 29-16-186 + N 1585

YBC 8959

3N-T309 = IM 58416

3N-T464 = A 30247

3N-T488 = IM 58513

3N-T497 = A 30252

3N-T517 = A 30260

3N-T529 = UM 55-21-339

3N-T536 = UM 55-21-341

3N-T539 = UM 55-21-342

3N-T545 = A 30266

3N-T659 = UM 55-21-371

3N-T663 = A 30290

3N-T672 = UM 55-21-373

3N-T754 = A 30295

3N-T900, 1 (SLFN 49)

3N-T901, 43 (SLFN 49)

3N-T901, 60 (SLFN 51)

3N-T902, 98 + 3N-T904, 179 + 3N-T905, 192 (SLFN 49)

3N-T903, 129 + 3N-T903, 135 + 3N-T904, 166 + 3N-T905, 182 (SLFN 48)

3N-T904, 142 (SLFN 47)

3N-T905, 204 (SLFN 48)

3N-T905, 208 (SLFN 51)

3N-T905, 214 (SLFN 49)

3N-T908, 314 (SLFN 47)

3N-T916, 320 (SLFN 47)

3N-T916, 345 (SLFN 87)

3N-T916, 346 (SLFN 50)

3N-T917, 375 (SLFN 51)


Revision history

21.i.2000-02.ii.2000: GC, editor: standardisation
27.v.2000-08.vi.2000: JAB, editor: proofreading
16.vi.2000: GC, editor: SGML tagging
30.vi.2000: ER, editor: proofreading SGML
23.vi.2000: ER, editor: web publication
01.vi.2003: GC/JE, editor/technical developer: XML/TEI conversion
30.iii.2005: GC/JE, senior editor/technical developer: lemmatised version published

ETCSL homepage

© Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford
Updated 2006-12-19 by JE

University of Oxford